Strefa VIP: Jak uratować media publiczne?

BANK 2016/10

Z Bogusławem Piwowarem byłym p.o. prezesa TVP S.A., rozmawiał Stanisław Brzeg-Wieluński.

Z Bogusławem Piwowarem byłym p.o. prezesa TVP S.A., rozmawiał Stanisław Brzeg-Wieluński.

Czy polski rząd ma prawny obowiązek znaleźć sposób na rozwiązanie problemów finansowych mediów publicznych?

{module BanerB1}

– Zgodnie ze standardami Rady Europy, uznawanymi zwłaszcza w procesie akcesyjnym za warunek acquis Unii Europejskiej, obowiązkiem państwa jest zapewnienie publicznym mediom finansowania adekwatnego do zakresu realizacji ich publicznej misji i obowiązków wobec społeczeństwa. Polska bije europejskie rekordy nikłości i nieadekwatności publicznego finansowania swoich publicznych mediów, które jako jedyne w stu procentach pozostają jeszcze własnością państwa polskiego. Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej lokuje Polskę na jednym z ostatnich miejsc w Europie, przed Rumunią i Albanią. Roczne przychody abonamentowe TVP to kwota 100 mln euro (400 mln zł). Dla porównania, roczne przychody publicznych telewizji niemieckich (ARD, ZDF, MDR) sięgają 10 mld euro, w Danii 1 mld euro, w Wielkiej Brytanii prawie 17 mld euro, we Francji 4,5 mld euro.

Przed kliku laty ówczesny premier Donald Tusk w wywiadzie dla mediów wezwał obywateli do zaprzestania płacenia abonamentu na TVP S.A. i Polskie Radio S.A. Czy takie wezwanie do łamania prawa byłoby możliwe w innych krajach UE, jakie wywołałoby reakcje w świecie polityki?

{module BanerB2}

– Od kilkunastu lat kolejne rządy, bez względu na barwę polityczną, nie podejmowały działań, aby przeciwdziałać tendencji do spadku finansowania mediów publicznych. Równie bierne pozostawały w tej sprawie kolejne Rady Radiofonii i Telewizji, a poprzednia nie wykorzystała nawet gotowego projektu ustawy abonamentowej, który otrzymała od zarządu TVP. Jeden z premierów nawoływał nawet publicznie do niepłacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego, czyli do nieprzestrzegania prawa obowiązującego w Polsce. Wbrew informacjom kolportowanym przez niektóre media komercyjne (np. TVN), abonament nie jest nielegalny, ani zagrożony wystąpieniem Komisji Europejskiej. Komisja wskazała jedynie na potrzebę doprecyzowania przepisów w prawie polskim, do wymogów pomocy publicznej zdefiniowanej w komunikacie KE. Podstawę prawną funkcjonowania mediów publicznych w Polsce w tym telewizji publicznej, stanowi Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w tym w szczególności art. 21, pkt. 1, odnoszący się do realizacji misji publicznej przez publiczną radiofonię i telewizję. Na skuteczność działań zarządu TVP w tym zakresie w istotnej części wpływa i wpływać będzie zapewnienie stabilnego i przewidywalnego finansowania działalności spółki ze środków publicznych. Według mnie, jeżeli w krótkim czasie nie zostaną podjęte skuteczne działania dotyczące przyjęcia nowej ustawy abonamentowej, gwarantującej podstawę funkcjonowania TVP, to dalsze funkcjonowanie spółki stoi pod znakiem zapytania (maksymalnie 2–3 lata). Należy również wziąć pod uwagę, że będzie postępował systematyczny spadek przychodów reklamowych. Medium publiczne nie jest w stanie skutecznie konkurować na rynku reklamowym z komercyjnymi stacjami, ze względu na ograniczenia prawne (limity reklamowe) i zobowiązania ustawowe oraz ciągle rosnącą liczbę polskojęzycznych stacji telewizyjnych (obecnie ponad 200), co powoduje pogłębiającą się segmentację rynku reklamowego. Należy podkreślić, że jedynie w kilku krajach media publiczne utrzymywane są wyłącznie z abonamentu, m.in. w Norwegii i Szwecji. W pozostałych krajach, w których abonament jest dominującą formą finansowania mediów publicznych, część budżetu stanowią jednak przychody z reklamy, np. w Niemczech czy we Francji, lub subwencje państwowe, np. w Wielkiej Brytanii.

Skoro typowy model finansowania mediów publicznych przez egzekwowanie abonamentu nie działa, może powinny uzyskać bezpośrednią pomoc ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: