Strefa Vip: Kroniki bankowe NR 6 – czerwiec

BANK 2015/06

To, podobnie jak maj, jeden z ulubionych miesięcy Polaków. Bo to i lato tuż-tuż, i dni coraz dłuższe i Boże Ciało się trafia, a że zawsze przypada we czwartek, to i długi weekend się zyskuje, no i o puszczaniu wianków zapomnieć nie można. Słowem nie brakuje powodów do świętowania. A to - jak wiadomo - najlepiej nam wychodzi.

To, podobnie jak maj, jeden z ulubionych miesięcy Polaków. Bo to i lato tuż-tuż, i dni coraz dłuższe i Boże Ciało się trafia, a że zawsze przypada we czwartek, to i długi weekend się zyskuje, no i o puszczaniu wianków zapomnieć nie można. Słowem nie brakuje powodów do świętowania. A to - jak wiadomo - najlepiej nam wychodzi.

Przemysław Wiśniewski

25LAT TEMU CZYLI CZERWIEC 1990

6 czerwca - nie ma i nie będzie cenzury! Podlegało jej prawie wszystko: instrukcje obsługi maszyn, gazety, a nawet utwory mimiczne. 6 czerwca - Bezpieczna Kasa Oszczędności Lecha Grobelnego splajtowała, grzebiąc oszczędności ok. 10 tys. osób. 19 czerwca - Prokuratura Generalna rozpoczęła śledztwo w sprawie niszczenia dokumentów przez grupę oficerów SB, m.in. Henryka Dankowskiego. 21 czerwca - w Budapeszcie powstała pierwsza giełda w Europie Środkowej. 22 czerwca - rzeczniczka rządu Małgorzata Niezabitowska nazwała Wałęsę przyspieszaczem z siekierą

Z PRASY I PORTALI INTERNETOWYCH 1990

45 banków w Polsce

W Polsce działa już 45 banków (dwa lata wcześniej były cztery), z tego większość z dużym udziałem kapitału prywatnego. Dalszy rozwój bankowości powinien iść w kierunku tworzenia nowych oraz przekształcenia już istniejących banków w instytucje prywatne, spółki akcyjne itp. Obok banków komercyjnych tzw. uniwersalnych, powinny wykształcić się także banki z powierzoną misją państwową, np. mieszkaniowe banki inicjatyw gospodarczych, Polski Bank Rozwoju. Szybką modernizację sektora państwowego ogranicza - twierdzi prezes NBP Władysław Baka - głównie wadliwy system łączności (telefony, transmisja danych). Również brak odpowiednio wykształconych ludzi, szkoły bankowej, a także odpowiadającej standardom światowym księgowości. (Gazeta Wyborcza 152/1990)

Gdzie jest Grobelny? We wtorek "Teleexpress" poinformował urbi et orbi o ucieczce z kraju Lecha Grobelnego, ikony przedsiębiorczości, właściciela sieci kantorów "Dor- -chem" i założyciela Bezpiecznej Kasy Oszczędności (BKO). Około 10 tys. klientów BKO zgromadziło w niej łącznie ok. 32 mld zł. (Gazeta Wyborcza nr 159/1990)

Bankierzy polscy i zachodni Goście z Zachodu pytali m.in. o przewidywany poziom bezrobocia, stan budżetu centralnego, zadłużenie Polski, politykę kredytową. Chcieli też wiedzieć, jakie jest poparcie dla programu gospodarczego. Bankierzy pytali też, dlaczego nie ma bankructw i jaką funkcję w procesie prywatyzacji mają pełnić banki polskie i zagraniczne? Są też zainteresowani w zamianie polskiego długu na udziały w prywatyzowanych przedsiębiorstwach (ważna informacja jak zawsze na końcu - przyp. PW). Zdefiniowano pięć spraw, których polski system bankowy musi się nauczyć: określania ryzyka przy udzielaniu kredytów (!), planowania strategicznego, wewnętrznej organizacji i kontroli, systemu księgowania i przepływu informacji oraz innych - oprócz bezpośredniego kredytu i weksla - form finansowania. (Gazeta Wyborcza 151/1990)

1995

W 1995 r. sprywatyzowano Bank Gdański SA. W 1996 r. Irlandzki AIB nabył duży pakiet akcji Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., a holenderski ING Bank NV nabył większościowy pakiet akcji Banku Śląskiego w Katowicach

20LAT TEMU CZYLI CZERWIEC 1995

13 czerwca - na Kwaśniewskiego chciało w wyborach prezydenckich głosować 23 proc. respondentów CBOS, na Kuronia 11 proc., na Wałęsę 11 proc., na Strzembosza 4 proc. 21 czerwca - Stanisław Helski, który w październiku 1994 r. w księgarni uderzył kamieniem w głowę Wojciecha Jaruzelskiego, został skazany na dwa lata z zawieszeniem i 200 zł grzywny. W naszym kraju takim typom jak Francois Ravaillac zawsze żyło się dobrze. 22 czerwca - Kazimierz Grabek, król żelatyny, na 8. miejscu listy najbogatszych Polaków. 26 czerwca - zmarł Kazimierz Wichniarz, niezapomniany, jowialny Polonus, człowiek baroku.

15LAT TEMU CZYLI CZERWIEC 2000

5 czerwca - "Ruch" odmówił kolportażu miesięcznika "Zły" oraz antyklerykalnego tygodnika "Fakty i Mity". 6 czerwca - Unia Wolności opuściła rząd Jerzego Buzka. 19 czerwca - sąd uniewinnił Ireneusza Kościuka, oskarżonego o pobicie Grzegorza Przemyka. Dura lex sed lex - lekcja dla poszkodowanych. 28 czerwca - zmarł ks. prof. dr hab. Józef Tischner, polski filozof i pisarz (ur. 1931).

2000

W Biuletynie Bankowym z czerwca tegoż roku ukazują się obszerne publikacje dotyczące rozwoju bankowości elektronicznej (e-commerce). Pojęcie społeczeństwa informacyjnego zaczyna nabierać znaczenia jako imperatyw dla działalności sektora bankowego w świecie i także w Polsce. (Biuletyn ZBP nr 6/2000)

2005

Rejestry Dłużników - przedsiębiorcy mogą, ale nie korzystają Chociaż można uzyskać takie dane w istniejącym przy sądach Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych lub biurach informacji gospodarczych, wielu nie kwapi się do skorzystania z tej możliwości i nie wierzy w skuteczność zgłaszania do rejestru informacji o swoich niesolidnych dłużnikach. Odstraszają ich też formalności, których musieliby dopełnić, oraz związane z tym koszty. (Gazeta Prawna 01.06.2005)

Banki internetowe zawyżają liczbę klientów

Jak wynika z raportu Prawdziwy obraz bankowości internetowej w Polsce, przygotowanego przez Bankier.pl oraz PRnews.pl, z dostępu do rachunku przez internet korzysta w naszym kraju ponad 2 mln klientów, a nie 3,7 mln, jak podają banki. Gdyby z dostępu do konta osobistego przez internet korzystało tyle osób, ile podają banki, Polska byłaby światowym liderem pod tym względem, np. w przypadku liczby internautów. Wyprzedzalibyśmy nie tylko takie kraje, jak Grecja, Hiszpania czy Portugalia, ale również prawdziwe potęgi internetowe - z Wielką Brytanią, USA czy krajami skandynawskimi na czele. Trudno uwierzyć w aż tak optymistyczną sytuację - podano w raporcie. (Rzeczpospolita 02.06.2005)

Nie daj się złapać na lep bankowej reklamy

Banki mają pełną świadomość, że reklama ich usług i produktów jest bardzo nisko oceniana i źle przyjmowana. Niewiele sobie z tego robią, rżną głupa i kosztem wielkich pieniędzy zlecają produkcję i emisje radosnej twórczości. Może i banki powinny zadbać o wypracowanie własnego stylu reklamy. Marcowy numer miesięcznika Bank i Kredyt przynosi artykuł pióra Artura Kowalczyka pt. Czy reklamy kredytów bankowych mogą być etyczne? Ukazanie się tego artykułu w piśmie teoretycznym NBP, właśnie teraz dowodzi, że jest problem, i powinno być to impulsem przesądzającym o konieczności podjęcia działań przez Związek Banków Polskich. (Gazeta Wyborcza 07.06.2005)

79 instytucji kredytowych z UE planuje działalność w Polsce

W okresie od 1 maja 2004 r. do 5 maja 2005 r. do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego wpłynęło, od właściwych władz nadzorczych państw członkowskich, 79 notyfikacji informujących o zamiarze podjęcia przez instytucje kredytowe działalności na terytorium RP. Najwięcej notyfikacji, bo 22, nadeszło z Wielkiej Brytanii, zaś 17 z Austrii, 13 z Niemiec, 6 z Francji, 5 z Irlandii, 4 z Luksemburga, 3 z Węgier, po 2 z Holandii, Włoch, Danii i Cypru oraz jedna notyfikacja z Czech. (onet.pl 09.06.2005)

 

Udostpnij artyku: