Strefa VIP: Legenda Kresów

BANK 2011/11

Melchior Wańkowicz, apologeta kultury i tradycji kresowej oraz piewca przemian, które następowały w Polsce międzywojennej, tak pisał w jednym z reportaży o kresach: "Tam, za kępą drzew już w ziemi sowieckiej leżą Sawicze Edwarda Woyniłłowicza. Dla każdego kresowca to szacowne nazwisko ma pełny dźwięk.

Przemysław Wiśniewski

Stary pan, zmarły w 1928 roku, był w ciągu pół wieku liderem polskiego ziemiaństwa kresowego(…), reprezentował (…) wspaniały typ odrębności kresowej, wiodący się z czasów, kiedy Woyniłłowiczowie siedzieli na Sawiczach. (…)W każdej epoce nowi Woyniłłowicze dorabiali się szlachectwa, jak nie krwią, to potem i zapobiegliwością. (…) Granica z Sowietami z pięciu tysięcy hektarów (ich) majątku odcięła cztery tysiące. Jeszcze długo chodzili na „drugą stronę” do dworu, by nie zapomnieć. Widzieli, jak chłopi kradli wszystko, co można było ukraść. I tak jedni podkradali pamiątki przeszłości, inni tej przeszłości materialną pozostałość. Pierzchli od siebie…”

Człowiek[alebankmodule origin="sms-dostep" par1="..."

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: