Strefa VIP. Lektury Bankowca: O reputację należy dbać

BANK 2019/12

Reputacja i zaufanie są warunkiem koniecznym w działalności tradycyjnych oraz alternatywnych instytucji finansowych, które dokonują transferu kapitału pieniężnego w gospodarce od deponentów do kredytobiorców. Doświadczenia polskie i międzynarodowe wskazują, że buduje się je latami, a można je utracić bardzo szybko. Kryzys zaufania i utrata reputacji wobec konkretnej instytucji mogą przenosić się na ocenę całego sektora usług finansowych.

„Społeczna odpowiedzialność biznesu jako instrument budowania reputacji i zaufania do instytucji finansowych”. Redakcja naukowa Krzysztof Waliszewski, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019, str. 260, ISBN 978-83-8102-274-3

Reputacja i zaufanie są warunkiem koniecznym w działalności tradycyjnych oraz alternatywnych instytucji finansowych, które dokonują transferu kapitału pieniężnego w gospodarce od deponentów do kredytobiorców. Doświadczenia polskie i międzynarodowe wskazują, że buduje się je latami, a można je utracić bardzo szybko. Kryzys zaufania i utrata reputacji wobec konkretnej instytucji mogą przenosić się na ocenę całego sektora usług finansowych.

Jednym z instrumentów budowania reputacji i zaufania na rynku usług finansowych jest stosowanie w praktyce koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, m.in. poprzez odpowiedzialne kredytowanie, rzetelne informowanie i edukację konsumentów, odpowiedzialną sprzedaż produktów finansowych oraz stosowanie w działalności zasad etycznych.

Monografia „Społeczna odpowiedzialność biznesu jako instrument budowania reputacji i zaufania do instytucji finansowych” – będąca kontynuacją poprzednich dwóch publikacji dr. hab. Krzysztofa Waliszewskiego, profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – podejmuje temat społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych w kontekście ich reputacji. Po pierwsze – powstaje pytanie, jak swoją reputację powinny budować podmioty wykorzystujące nowoczesne technologie w finansach? Po drugie – istnieje wiele nieodpowiedzialnych, kryzysogennych zachowań części instytucji finansowych choćby w postaci nieuczciwej sprzedaży (misselling). Po trzecie – coraz większego znaczenia w działalności instytucji finansowych nabiera świadomość ryzyka reputacyjnego (ryzyka utraty reputacji) zaliczanego do ryzyka operacyjnego, które z powodu kompleksowego charakteru jest trudno mierzalne, trudno nim zarządzać, a jego materializacja może doprowadzić nawet do upadłości instytucji finansowej.

Społeczna odpowiedzialność biznesu instytucji finansowych, w tym przestrzeganie norm etycznych, jest jednym z waż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: