Strefa VIP: Młodzi dziennikarze coraz chętniej o EKO…nomii

BANK 2018/01

Tradycyjnie, w ostatnim miesiącu roku, dziennikarze redakcji studenckich z całej Polski spotkali się na dorocznej Krajowej Konferencji Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Trzecia edycja odbyła się w grudniu ub.r. w Krakowie i towarzyszyła 11. Gali Finałowej Plebiscytu MediaTory – Studenckich Nagród Dziennikarskich.

Tradycyjnie, w ostatnim miesiącu roku, dziennikarze redakcji studenckich z całej Polski spotkali się na dorocznej Krajowej Konferencji Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Trzecia edycja odbyła się w grudniu ub.r. w Krakowie i towarzyszyła 11. Gali Finałowej Plebiscytu MediaTory – Studenckich Nagród Dziennikarskich.

Michał Polak

Jak co roku, jedną z głównych osi tematycznych dwudniowego wydarzenia była ekonomia, w szczególności to, dlaczego powinno się i jak o niej mówić. Dyskutowano też o podobnym znaczeniu słowa „odpowiedzialność”, zarówno w dziennikarstwie jak i… bankowości oraz oszczędzaniu.

image

W inauguracji konferencji udział wzięli dziennikarze studenccy oraz studenci dziennikarstwa.

Po raz pierwszy Krajowa Konferencja OFMA odbyła się w listopadzie 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie, wtedy to zresztą została powołana do życia przy okazji jubileuszu XX-lecia Parlamentu Studentów RP. Od samego początku miała na celu stworzenie możliwości integracji środowiska mediów akademickich, wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy nie tylko z zakresu warsztatu dziennikarskiego, ale także finansów, oszczędzania i ekonomii. Wkład OFMA, powołanej z inicjatywy Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, a obecnie działającej w ramach Projektu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, został doceniony już rok później. Pod koniec 2016 r., konferencja towarzyszyła zjazdowi Europejskiej Unii Studentów w Gdańsku, a dziennikarzy studenckich odwiedził wówczas m.in. Jarosław Gowin, wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego.

image

Debata inauguracyjna III Krajowej Konferencji OFMA na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Inauguracja III Krajowej Konferencji OFMA odbyła się w auli Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oficjalnie otworzył ją prof. dr hab. Marek Bugdol, prodziekan ds. nauki. Udział w niej wzięli m.in. przedstawiciele partnerów: Nationale-Nederlanden PTE, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Forum Uczelni Ekonomicznych i Stowarzyszenia MediaTory.

W obecności ponad 100 dziennikarzy mediów studenckich i studentów dziennikarstwa odbyła się debata otwierająca pt. „Emerytur nie będzie. Toniemy w długach. Dlaczego media i politycy nie potrafią mówić o ekonomii?”. W dyskusji moderowanej przez Bartłomieja Godusławskiego („Dziennik Gazeta Prawna”) udział wzięli: Grzegorz Chłopek, prezes zarządu Nationale-Nederlanden PTE; Paweł Jaroszek, wiceprezes zarządu ZUS i Waldemar Zbytek, wiceprezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości.

image11. Gala Finałowa Plebiscytu MediaTory – Studenckich Nagród Dziennikarskich.

Dyskusję rozpoczęło prowokacyjnie postawione przez moderatora pytanie, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógłby (czysto teoretycznie) zbankrutować. Paweł Jaroszek przyznał, że to bardzo trudne zagadnienie. I tłumaczył, że ZUS jest tylko instytucją wykonującą powierzone jej ustawowo zadania. Uspokoił jednocześnie, że niemożliwe jest, by mogło dojść do bankructwa całego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego wypłacane są świadczenia.

System emerytalny to zobowiązania długoterminowe, które trudno zerwać. I to młodzi będą płacić za dziś zaciągane zobowiązania, co samo w sobie jest niebezpieczne.

– W oszczędzaniu długoterminowym, a do takiego zalicza się odkładanie na emeryturę, najważniejsze jest zaufanie – to słowa Grzegorza Chłopka. Jego zdaniem, odpowiedź na postawione w tytule debaty pytanie jest stosunkowo prosta i związana z horyzontem czasowym. – Dla przyszłego emeryta to średnio około 40 lat oszczędzania. Dla polityka, nawet z najwyższymi kompetencjami, to co najwyżej cztery lata do kolejnych wyborów – powiedział. Zwrócił też uwagę, że system emerytalny to zobowiązania długoterminowe, które trudno zerwać. I to młodzi będą płacić za dziś zaciągane zobowiązania, co samo w sobie jest niebezpieczne.

image

Prezes Nationale-Nederlanden PTE Grzegorz Chłopek podkreślił, że najważniejsza w oszczędzaniu nie zawsze jest wysokość kwot, a konsekwencja i systematyczność.

O potrzebie tworzenia stabilnych rozwiązań emerytalnych mówił także Paweł Jaroszek. – Systemy powinny działać przez 60 lat i w takiej perspektywie powinny być stabilne – powiedział.

– Nie wiemy do końca, ile będą wynosiły emerytury, wiemy tylko, ile zapłaciliśmy składek – przyznał szczerze Waldemar Zbytek. Jednocześnie jednak podkreślił konieczność przygotowania się na to, co nas czeka w przyszłości, jako ­słowo klucz podając w tym wypadku „dywersyfikację”.

image

Ponad 50 dziennikarzy studenckich z ponad 20 redakcji z całej Polski wzięło udział w III Krajowej Konferencji OFMA.

Puentując dyskusję – jej uczestnicy zgodzili się, że ciekawym rozwiązaniem, które może skłonić do dodatkowego odkładania kapitału na cele emerytalne i zdrowotne mogą okazać się pracownicze plany kapitałowe. Jak wspólnie wskazywali, jest to rozwiązanie sprawdzone już w kilku krajach, angażuje do oszczędzania nie tylko przyszłego emeryta, ale także jego pracodawcę, a czasem również państwo.

Drugi dzień konferencji, młodzi dziennikarze spędzili w specjalnie zaaranżowanym studiu w Instytucie Dziennikarstwa UJ, gdzie uczestniczyli w licznych spotkaniach i debatach tematycznych. Dyskutowali m.in. na temat aktywności redakcji akademickich w social mediach, współpracy z biurami prasowymi dużych instytucji, a także wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez dziennikarzy największych mediów w Polsce, w tym m.in. Konrada Piaseckiego (Radio ZET), Michała Pola (Onet.pl) i Magdalenę oraz Maksymiliana Rigamontich („Dziennik Gazeta Prawna”).

image

Z uczestnikami konferencji spotkał się m.in. Konrad Piasecki (Radio ZET).

Uroczystym zamknięciem III Krajowej Konferencji OFMA była 11. Gala Finałowa Plebiscytu MediaTory – Studenckich Nagród Dziennikarskich. W Auditorium Maximum zgromadziła ona blisko 1000 gości – m.in. wyróżnionych i nominowanych dziennikarzy największych redakcji w Polsce, przedstawicieli samorządów studenckich wydziałów dziennikarstwa z ponad 20 uczelni oraz wszystkich uczestników i gości konferencji. W specjalnym wystąpieniu do gości wiceprezes Waldemar Zbytek podkreślił znaczenie mediów akademickich dla kultywowania tradycji i kultury studenckiej oraz ich ważną rolę w działaniach na rzecz edukacji ekonomicznej.

– Z dużą satysfakcją odnotowujemy tak liczne zainteresowanie młodych dziennikarzy tematami związanymi z ekonomią, ale również cyberbezpieczeństwem czy inwestowaniem. To ważny sygnał dla wszystkich instytucji finansowych, aby współpracowały nie tylko z największymi graczami na rynku medialnymi, ale także tymi, którzy w pewnej mierze kształcą przyszłe kadry najbardziej opiniotwórczych dzienników czy portali – podsumował Waldemar Zbytek.

Udostępnij artykuł: