Strefa VIP: Nacjonalizacja umysłów

BANK 2011/04

4 kwietnia 1946 r. została uchwalona ustawa o nacjonalizacji banków. Dokument ten był logiczną konsekwencją przyjęcia z początkiem roku 1946 przez Krajowa Radę Narodową ustawy o przejęciu "na własność narodu" podstawowych gałęzi gospodarki.

4 kwietnia 1946 r. została uchwalona ustawa o nacjonalizacji banków. Dokument ten był logiczną konsekwencją przyjęcia z początkiem roku 1946 przez Krajowa Radę Narodową ustawy o przejęciu "na własność narodu" podstawowych gałęzi gospodarki.

Przemysław Wiśniewski

Akt I

W owym okresie większość dużych i średnich zakładów przemysłowych była już zarządzana przez robotników. To w imieniu klasy pracującej państwo przejęło kopalnie, huty, fabryki, przedsiębiorstwa transportowe. Na początku mówiło się, że nacjonalizacja pozwoli to na szybką odbudowę kraju ze zniszczeń. W końcu całkowitej lub częściowej ruinie uległo 73 proc. zakładów.

Zniszczono 33 proc. torów, 65 proc. mostów kolejowych, 80 proc. parowozów i wagonów. W ruinach leżały główne miasta: Warszawa, gdzie całkowitemu zniszczeniu uległo 44 proc. budynków, a w Śródmieściu 72 proc. domów, a także Wrocław, Szczecin, Gdańsk i Poznań. Wskaźnik zniszczeń w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski był najwyższy na świecie. Dane te należałoby uzupełnić, uwzględniając zniszczenia i grabież majątku produkcyjnego na ziemiach polskich przez bohaterską armię i władzę radziecką.

Rewolucyjność aktu nacjonalizacji przemysłu polegała też, a może głównie na tym, że tworzył on podstawy do wprowadzenia, na wzór wielkiego i niedościgłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, gospodarki opartej na ścisłym planowaniu. Planować będzie państwo w imieniu klasy rządzącej: robotników, inteligencji pracującej oraz pracowników państwowych gospodarstw rolnych. Miało być tak, że każdemu według jego potrzeb; potem, powoli każdemu według jego zasług. Potrzeby i zasługi kreował nieomylny aparat państwowy zarządzany przez Partię. Tak miało trwać do 1990 r., kiedy to klasa rządzą...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: