Strefa VIP: Nie tylko państwo tworzy historię

BANK 2013/11

To hasło było myślą przewodnią IV Krajowego Sympozjum Archiwalnego. Otworzyło ono cykl spotkań poświęconych znaczeniu zabezpieczenia dla przyszłości dokumentacji prywatnych podmiotów gospodarczych. Pierwsze było poświęcone dokumentacji banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Honorowy patronat nad nim objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

To hasło było myślą przewodnią IV Krajowego Sympozjum Archiwalnego. Otworzyło ono cykl spotkań poświęconych znaczeniu zabezpieczenia dla przyszłości dokumentacji prywatnych podmiotów gospodarczych. Pierwsze było poświęcone dokumentacji banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Honorowy patronat nad nim objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Adam Wieczorek

Po 1989 r. w życiu ekonomicznym i gospodarczym naszego kraju ponownie dominującą rolę zaczęły odgrywać instytucje i firmy prywatne. Funkcjonujący dotychczas system, zgodny z Ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą archiwalną, nie zawsze był adekwatny do tak znaczącej zmiany sytuacji. System bankowy przez minione ponad dwa dziesięciolecia uległ bardzo dużym przeobrażeniom. Rozpoczęły działalność nowe podmioty, istniejące zaś uległy daleko idącym przeobrażeniom własnościowym i jedynym ich łącznikiem z historią pozostaje często tylko marka handlowa.

Dlatego wydaje się, że organizatorzy cyklu sympozjów: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz ich partnerzy: Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń, Business Centre Club, Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka, mają rację, że to już ostatni moment, by uratować wiele jeszcze dostępnych dokumentów archiwalnych. Nie powinniśmy dopuścić, by w naszej wiedzy ekonomicznej powstała luka. Tym bardziej że jeśli chodzi o rozwój bankowości, mamy się czym pochwalić.

Wśród wystąpień znalazły się ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: