Strefa VIP: Piękny miraż czy fakt polityczny?

BANK 2009/08-07

Kwestia strategicznego sojuszu Polski i Stanów Zjednoczonych często bywa nad wyraz wyolbrzymiana, a nieadekwatne postrzeganie roli i znaczenia wzajemnych stosunków może sprowadzić nas na manowce międzynarodowej polityki.

JACEK GIEORGICA

Nasz sentyment do sojusznika zza Atlantyku może bowiem, w długiej perspektywie, okazać się niekorzystny i dlatego, zdaniem uczestników spotkania w klubie Polska 2015+, musimy racjonalnie oceniać obecną sytuację, próbując dokonać pewnego bilansu. W tej kwestii konkluzje były zgodne – jeśli chcemy liczyć się w ewoluującym świecie, musimy skoncentrować wysiłki na umacnianiu Unii Europejskiej i naszej pozycji we wspólnocie i na tej podstawie budować strategiczne partnerstwo z USA.

ISTOTNE WSPARCIE

W dobie polskiej transformacji polityczno-gospodarczej na przestrzeni minionych 20 lat Stany Zjednoczone bez wątpienia odegrały niezwykle znaczącą rolę. Trudno nie doceniać zaangażowania i wsparcia USA dla rodzącej się w Polsce demokracji i rozwoju gospodarki ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: