Strefa VIP: Polaków portret konsumencki

BANK 2016/04

Na przeglądanie serwisów informacyjnych i prasy poświęcamy średnio pół godziny dziennie. Jednak co trzeci z nas czyta wiadomości prawie godzinne każdego dnia. Co ciekawe, porzuciliśmy prasę codzienna, tygodniki i miesięczniki na rzecz internetu.

Na przeglądanie serwisów informacyjnych i prasy poświęcamy średnio pół godziny dziennie. Jednak co trzeci z nas czyta wiadomości prawie godzinne każdego dnia. Co ciekawe, porzuciliśmy prasę codzienna, tygodniki i miesięczniki na rzecz internetu.

Marcin Wroński

Tak przynajmniej wynika z badan przeprowadzonych przez rme upday Polska. Polacy jako konsumenci informacji nie są zbyt systematyczni, jednak cechuje ich świadomość technologiczna i duża ciekawość świata. Preferują wydarzenia z kraju, ale niekoniecznie jest to klasyczna poranna prasówka. Ponad połowa badanych deklaruje, że informacje przegląda w godzinach pracy lub wieczorem. Newsy czytamy przede wszystkim on-line. Ponad 83 proc. respondentów wskazało ten kanał informacyjny, co pokazuje jej znaczna przewagę nad codzienna prasa (30,5 proc.), tygodnikami oraz miesięcznikami (21,8 proc.).

Jeśli chodzi o tematy, które preferujemy, można powiedzieć, że to dość szerokie spektrum, a od mediów oczekujemy nie tylko rzetelności, ale również rozrywki. Największym zainteresowaniem cieszą się wiadomości krajowe oraz właśnie szeroko pojęta rozrywka. Trzecim najczęściej wskazywanym obszarem tematycznym są informacje ze świata, a zaraz po nich ekonomia, gospodarka i finanse. W tym kontekście widać ciekawe różnice pomiędzy zainteresowaniami kobiet i mężczyzn. Najogólniej rzecz ujmując, Polki są znacznie bardziej zainteresowane rozrywka i kultura. Mężczyźni z kolei, zaraz po aktualnościach z kraju, najwyżej cenią najświeższe wieści ze sportu, który jest druga najczęściej wskazywana kategoria. Dla badanych kobiet natomiast drugim najważniejszym tematem okazała się rozrywka.

Popularne typy konsumentów informacji

Usredniony obraz Polaka jako konsumenta mediów stanowi dobry punkt wyjścia do pokazania charakterystycznych typów konsumentów mediów, występujących licznie w polskim społeczeństwie. Typy zostały zdefiniowane na podstawie doboru mediów, z jakich korzystają należące do nich osoby, kategorii tematycznych, którymi są one zainteresowane oraz parametrów demograficznych.

Uppies - 27,9 proc.

Grupa określana mianem Yuppies, terminem pochodzącym od angielskiego Young Urban Professionals, czyli młodych miejskich profesjonalistów, budzi w Polsce wiele skojarzeń, choć samo określenie wychodzi dziś z użycia i ma wiele negatywnych konotacji. O Yuppies mówiło się najwięcej w latach 90. ubiegłego stulecia, kiedy nad Wisłę przywędrowały wraz z wolnym rynkiem i wielkimi korporacjami nowe trendy dotyczące szeroko pojętego stylu zżycia. Młodzi, ambitni, nastawieni na karierę zawodowa, zawsze zajęci, w ciągłym biegu - tacy byli przedstawiciele tej grupy. Te osoby maja obecnie 40-50 lat, w większości nadal są aktywne zawodowo i tworzą najliczniejsza grupę spośród wyróżnionych przez autorów badania. Z terminu Yuppie zdecydowano się jednak usunąć "Y", gdyż przymiotnik young (ang. młody) przestał, przynajmniej w rozumieniu metrykalnym, właściwie opisywać osoby, o których mowa.

Uppies sa dobrze wykształceni (w tej grupie występuje najwięcej osób z wyższym wykształceniem), często mieszkają w dużych miastach (najniższy odsetek ludności wiejskiej spośród wyróżnionych grup) i konsumują najwięcej mediów. Robią przegląd prasy o nieregularnych porach i poświęcają na to prawie godzinne dziennie. Najchętniej czytają wiadomości online (98 proc. przedstawicieli tej grupy wskazało te formę), a codzienna prasę oraz tygodniki opinii można określić mianem istotnego dodatku (po ok. 30 proc. wskazań). Wynika to z faktu, ze najbardziej cenią świeżość informacji. Interesują ich w zasadzie wszystkie obszary tematyczne, z przewaga newsów krajowych, które śledzą z wyjątkowa uwaga. Chętnie czytają również o rozrywce, nowinkach ze świata, kulturze, gospodarce i sporcie.

bank.2016.04.wykres.145.aCiekawi świata - 23 proc.

Ciekawi świata to druga pod względem liczebności grupa konsumentów mediów. Przeważają w niej osoby poniżej 30. roku życia, mieszkające w dużych miastach (tzw. generacje Y i Z). Ponad połowę tej grupy stanowią kobiety (56 proc.). Ciekawi świata to osoby, które nie zaznały życia bez internetu. Nie dziwi zatem, ze ich wyłącznym źródłem informacji są kanały on-line (100 proc. wskazań). Codziennej prasy ta grupa nie czyta w ogóle, a tygodniki i miesięczniki przegląda bardzo rzadko (zaledwie 2 proc. wskazań). Wiadomości przeglądają szybko i poświęcają na te czynność od 15 do 45 minut dziennie. Trudno określić wyraźna tendencje, jeśli chodzi o porę dnia, w której Ciekawi świata robią prasówkę, choć najwyższy odsetek (29,2 proc.) respondentów wskazał godziny popołudniowe i wieczorne. Osoby należące do tej grupy najchętniej sięgają po newsy zagraniczne. To jednocześnie przyczyna i skutek zamiłowania do kanałów on-line. Ciekawi świata dokonują doboru informacji w sposób świadomy. Śledzą swoich ulubionych autorów.

Nowocześni tradycjonaliści - 21,8 proc.

Nowocześni tradycjonaliści to osoby, które nie należą do żadnej konkretnej kategorii wiekowej. Zwykle mieszkają w mniejszych miastach i na terenach wiejskich. W tej grupie występuję najwyższy odsetek osób z wykształceniem zawodowym, gimnazjalnym lub niższym (52,3 proc.). Liczebnie zdecydowanie przeważają mężczyźni (nadreprezentacja - 57,2 proc.).

Nowoczesny tradycjonalista przegląd prasy robi o różnych porach (39,1 proc.) lub wieczorem (24,7 proc.). Zwykle poświecą na te czynność niemal godzinę dziennie (41,1 proc.). Są to osoby, które codzienna prasę porzuciły w zasadzie całkowicie na rzecz kanałów on-line (94 proc.), jednak nadal od czasu do czasu czytają drukowane tygodniki i miesięczniki (11 proc.). Kanały on- -line pełnia dla nich te sama role, co jeszcze kilka lat temu gazety codzienne. Nowoczesnych tradycjonalistów interesują przede wszystkim newsy krajowe oraz najświeższe informacje sportowe, co wynika w znacznej mierze z nadreprezentacji mężczyzn. Dla respondentów z tej grupy najważniejsza jest świeżość informacji. Jeśli ulubiony klub sportowy wygrywa, prawdziwy kibic chce się o tym dowiedzieć jak najszybciej.

bank.2016.04.wykres.146.aRozrywkowi - 14 proc.

Rozrywkowi, a właściwie Rozrywkowe, bo ta grupa jest silnie sfeminizowana (59,8 proc. stanowią kobiety), to osoby mieszkające w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich, często są to członkowie rodzin Nowoczesnych tradycjonalistów. Dla Rozrywkowych konsumowanie informacji jest jednym z wielu sposobów spędzania wolnego czasu.

Na przeglądanie wiadomości poświęcają od 15 do 45 minut dziennie i robią to najczęściej w godzinach pracy lub późnym popołudniem. Jeśli chodzi o preferowana formę informacji, przypominają kolejna uwzględniona w raporcie grupę, czyli Oldschoolowców. Rozrywkowi lubią prasę tradycyjna. Drukowane gazety codzienne stanowiły w tej grupie 65 proc. wskazań. Kanały on- -line plasują się u nich na drugim miejscu (42 proc.), jednak wyraźnie widać duże przywiązanie do drukowanych tygodników i miesięczników (38 proc.).

Dla Rozrywkowych najważniejsze są wieści ze świata rozrywki i kultury. Najwyższymi wartościami, jakimi kierują się przy doborze mediów, są świeżość informacji, dostęp do unikalnych wywiadów (np. z gwiazdami) oraz znani autorzy piszący na łamach tytułów.

Oldschoolowcy - 13,3 proc.

To dojrzali konsumenci informacji, zarówno pod względem doboru typów mediów, jak i w aspekcie metrykalnym. W tej grupie przeważają mężczyźni po pięćdziesiątym roku życia, stosunkowo dobrze wykształceni (ponad 30 proc. respondentów z wyższym wykształceniem). Oldschoolowcy na przegląd prasy poświęcają od 15 do 45 minut dziennie, zwykle w godzinach pracy lub wieczorem, ale tez najczęściej spośród wszystkich wyszczególnionych grup, w godzinach porannych (23,8 proc.). Ich cecha szczególna jest to, ze najchętniej sięgają po prasę codzienna (92 proc.). Lubią przewracać strony, skupiać się na tekście. To grupa, która w największym stopniu dywersyfikuje kanały informacji. Oprócz czytania codziennych gazet, chętnie korzystają z kanałów on-line (49 proc.) i przeglądają tygodniki oraz miesięczniki (37 proc.).

Różnorodność jest pochodna preferencji Oldschoolowców na płaszczyźnie tematycznej oraz wartości. Najbardziej interesują ich wieści z kraju, ale nie bez znaczenia jest to, kto im te wieści przekazuje. Oprócz świeżości wiadomości, przywiązują dużą wagę do występowania znanych publicystów i dostępu do unikalnych wywiadów. Ta grupa jest bez wątpienia bardzo wymagająca, a konsumpcja informacji jest w jej wykonaniu procesem dokładnie przemyślanym.


Opracował Sławomir Dolecki na podstawie raportu "Polak na bieżąco, czyli jak konsumujemy treści informacyjne", przygotowanego przez firmę upday Polska. Badanie przeprowadzono w marcu 2016 r.

Udostpnij artyku: