Strefa VIP: Powstanie polskiego samorządu bankowego

BANK 2011/01

Pod koniec stycznia 1991 r. w ośrodku wypoczynkowym PKO BP w Serocku zgromadzili się bankowcy, by powołać do życia organizację samorządu bankowego. Aktem założycielskim Związku Banków Polskich było uchwalenie i podpisanie przez przedstawicieli 102 instytucji Statutu ZBP. Stało się to 24 stycznia 1991 r. podczas I Walnego Założycielskiego Zgromadzenia.

Pod koniec stycznia 1991 r. w ośrodku wypoczynkowym PKO BP w Serocku zgromadzili się bankowcy, by powołać do życia organizację samorządu bankowego. Aktem założycielskim Związku Banków Polskich było uchwalenie i podpisanie przez przedstawicieli 102 instytucji Statutu ZBP. Stało się to 24 stycznia 1991 r. podczas I Walnego Założycielskiego Zgromadzenia.

Przemysław Wiśniewski

Delegaci nie kryli zadowolenia, że oto przybyli tu, aby powołać do życia organizację, której zadaniem będzie wspieranie banków w niełatwej walce o dalszy rozwój, a niekiedy o przetrwanie. I Walne Zgromadzenie ZBP kończyło pewien pionierski etap budowy polskiego sektora bankowego i rozpoczynało nowy, w którym banki będą musiały stawić czoła nowym, zupełnie nieznanym z praktyki wyzwaniom towarzyszącym budowie gospodarki liberalnej, otwartej, rynkowej, nowych relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi a władzą i, co nowe i ważne, tymiż podmiotami a milionową rzeszą odbiorców usług i konsumentów. Potrzebne były: kadry, kapitał, nowoczesne technologie, infrastruktura. Słowem, trzeba było budować wszystko od podstaw.

Nie byłoby spotkania założycielskiego w Serocku, gdyby nie powolne, ale konsekwentne zmiany. Reforma polskiej bankowości rozpoczęta w 1987 r., uruchomiła procesy budowy i przebudowy sektora w kierunku nowoczesnej bankowości rynkowej. Stworzyła możliwości zakładania banków w formie spółek akcyjnych przez podmioty krajowe i zagraniczne. Zniosła podmiotowe i przedmiotowe ograniczenia dla działalności bankowej, zapewniła pełną swobodę wyboru banku, całość stosunków pomiędzy bankami a klientami oparła na umowach cywilno-prawnych, uczyniła NBP bankiem centralnym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: