Strefa VIP: Standardy w praktyce

BANK 2013/09

Świat finansów nieustannie się zmienia. Bankowiec musi zaś za t ymi zmianami nadążać. Pomaga w tym System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Obiektywnie potwierdza on posiadaną wiedzę i umiejętności. Standardy to bardzo uniwersalne narzędzie, ułatwiające bankowcom planowanie kariery. Nabywana w czasie szkoleń wiedza jest niezbędna dla wszystkich – tak pracowników małych, jak i dużych banków komercyjnych i spółdzielczych, krajowych i zagranicznych, ogólnopolskich i regionalnych, uniwersalnych i specjalistycznych czy wręcz niszowych. Ułatwia pracę na wszystkich stanowiskach w banku.

W tym numerze publikujemy listę osób, które w okresie sierpień 2012 – sierpień 2013 r. zdały egzaminy w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Sekretariat Systemu Standardów Związku Banków Polskich otrzymał od nich zgodę na opublikowanie ich nazwisk.

Informacji o ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Strefa VIP: Standardy w praktyce

BANK 2012/03

Świat finansów nieustannie się zmienia. Bankowiec musi zaś za tymi zmianami nadążać. Pomaga w tym System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Obiektywnie potwierdza on posiadaną wiedzę i umiejętności. Standardy to bardzo uniwersalne narzędzie, ułatwiające bankowcom planowanie kariery. Nabywana w czasie szkoleń wiedza jest niezbędna dla wszystkich – tak pracowników małych, jak i dużych banków komercyjnych i spółdzielczych, krajowych i zagranicznych, ogólnopolskich i regionalnych, uniwersalnych i specjalistycznych czy wręcz niszowych. Ułatwia pracę na wszystkich stanowiskach w banku.

Publikujemy listę osób, które w miesiącach listopad 2011 – luty 2012 r. zdały egzaminy w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Sekretariat Systemu Standardów Związku Banków Polskich otrzymał od nich zgodę na opublikowanie ich nazwisk.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Strefa VIP: Standardy w praktyce

BANK 2010/09

Świat finansów stale się zmienia. Bankowiec zaś musi za tymi zmianami nadążać. Pomóc w tym może System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Obiektywnie potwierdza on posiadaną wiedzę i umiejętności. Same zaś standardy to bardzo uniwersalne narzędzie, ułatwiające bankowcom planowanie własnego rozwoju zawodowego. Nabywany w czasie szkoleń zestaw wiedzy jest przydatny pracownikom zarówno małych, jak i dużych banków komercyjnych i spółdzielczych, krajowych i zagranicznych, ogólnopolskich i regionalnych, uniwersalnych i specjalistycznych czy niszowych, pozwalając na efektywną pracę na poszczególnych stanowiskach w banku.

Publikujemy listę osób, które w miesiącach maj – lipiec 2010 r. zdały egzaminy w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej i uzyskały prawo do ubiegania się o nadanie stopnia zawodowego, potwierdzonego Certyfikatem ZBP. Sekretariat Systemu Standardów Związku Banków Polskich otrzymał od tych osób zgodę na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Strefa VIP: Standardy w praktyce

BANK 2010/05

Świat finansów stale się zmienia. Bankowiec musi zaś za tymi zmianami nadążać. Pomóc w tym może System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Potwierdza on bowiem posiadaną wiedzę i umiejętności. Same zaś standardy to bardzo uniwersalne narzędzie, ułatwiające bankowcom planowanie rozwoju zawodowego. Nabywany w czasie szkoleń zestaw wiedzy jest przydatny pracownikom zarówno małych, jak i dużych banków komercyjnych i spółdzielczych, krajowych i zagranicznych, ogólnopolskich i regionalnych, uniwersalnych i specjalistycznych, pozwalając na efektywną pracę na poszczególnych stanowiskach w banku.

Oto osoby, okresie styczeń-kwiecień 2010 r. zdały egzaminy w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej i uzyskały prawo do ubiegania się o uzyskanie Certyfikatu ZBP potwierdzającego przyznanie stopnia zawodowego. Sekretariat Systemu Standardów Związku Banków Polskich otrzymał od nich zgodę na opublikowanie ich nazwisk.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Strefa VIP: Standardy w praktyce

BANK 2009/08-07

Świat finansów stale się zmienia. Bankowiec zaś musi za tymi zmianami nadążać. Pomóc w tym może System Standardów Kwalifi kacyjnych w Bankowości Polskiej.

Obiektywnie potwierdza on posiadaną wiedzę i umiejętności. Same zaś standardy to bardzo uniwersalne narzędzie, ułatwiające bankowcom planowanie własnego rozwoju zawodowego. Nabywany w czasie szkoleń zestaw wiedzy jest przydatny pracownikom zarówno małych, jak i dużych banków komercyjnych i spółdzielczych, krajowych i zagranicznych, ogólnopolskich i regionalnych, uniwersalnych i specjalistycznych czy niszowych, pozwalając na efektywną pracę na poszczególnych stanowiskach w banku. Informacji nt. egzaminów i stopni zawodowych na Samodzielnego i Dyplomowanego Pracownika Bankowego oraz Specjalisty Bankowego z zakresu wybranej specjalizacji (analiza kredytowa i fundamentalna, operacje krajowe i zagraniczne, marketing bankowy), potwierdzonych Certyfikatem ZBP, udziela w Związku Banków Polskich Wojciech Golicz, koordynujący prace Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, e-mail: standardy@zbp.pl, tel. 022 48 68 180 w. 134

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: