Strefa Vip: Systemy monetarne w czasach Jezusa

BANK 2014/11

Za czasów Jezusa powszechnie używano pieniądza kruszcowego. Podstawowym kruszcem, z którego wyrabiano monety było srebro. Do obsługi transakcji o niewielkich wartościach stosowano monety miedziane lub ze stopów miedzi. Był to tzw. pieniądz zdawkowy. Natomiast przy zawieraniu dużych i ważnych kontraktów posługiwano się złotem. Jezusowe przypowieści nie mówią na temat używania monet złotych. Wynika to zapewne z faktu, że opowiadania te nie opisują transakcji o znacznych wartościach. Jezus mówił zazwyczaj do ludzi ubogich, którzy nie mieli na co dzień do czynienia ze złotym pieniądzem. W kruszcowym obszarze monetarnym nie występował jednolity podział jednostek pieniężnych pod względem ich wartości i pochodzenia.

Za czasów Jezusa powszechnie używano pieniądza kruszcowego. Podstawowym kruszcem, z którego wyrabiano monety było srebro. Do obsługi transakcji o niewielkich wartościach stosowano monety miedziane lub ze stopów miedzi. Był to tzw. pieniądz zdawkowy. Natomiast przy zawieraniu dużych i ważnych kontraktów posługiwano się złotem. Jezusowe przypowieści nie mówią na temat używania monet złotych. Wynika to zapewne z faktu, że opowiadania te nie opisują transakcji o znacznych wartościach. Jezus mówił zazwyczaj do ludzi ubogich, którzy nie mieli na co dzień do czynienia ze złotym pieniądzem. W kruszcowym obszarze monetarnym nie występował jednolity podział jednostek pieniężnych pod względem ich wartości i pochodzenia.

PAWEŁ SZUPPE

W biblijnych opowiadaniach, poruszających kwestię pieniężną, występuje zwykle podział na trzy jednostki monetarne. Można zatem mówić o potrójnym systemie pieniężnym. Pierwszym z nich był państwowy system monetarny, narzucony przez okupanta rzymskiego. Podstawową jednostkę pieniężną, w której pobierano podatki, stanowił denar rzymski. Był to pieniądz bity w srebrze, z wizerunkiem cezara. Wartość jednego denara odpowiadała wysokości płacy za dzień pracy robotnika.

Podatek uiszczany przez Żydów na rzecz Cesarstwa Rzymskiego dotyczył wszystkich żonatych mężczyzn. Nie zależał on jedynie od dochodów, co wyjaśnia, dlaczego biedni Żydzi narzekali na wysokie podatki. Roczna suma podatku stanowiła w przybliżeniu wartość jednego niewolnika. W przypadku niewywiązania się podatnika ze zobowiązań pł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: