Strefa VIP. Warto przeczytać: Polityka państwa wobec sektora bankowego w Polsce…

BANK 2019/06

Okres globalnego kryzysu finansowego lat 2007–2009 przyniósł niespotykany w historii wzrost wydatków publicznych na stabilizację rynku bankowego i banków systemowo ważnych.

Okres globalnego kryzysu finansowego lat 2007–2009 przyniósł niespotykany w historii wzrost wydatków publicznych na stabilizację rynku bankowego i banków systemowo ważnych.

W konsekwencji, kryzys spowodował w wielu krajach przedefiniowanie roli i zadań państwa na rynku finansowym, zwłaszcza bankowym – zarówno w aspekcie konieczności stabilizacji instytucji finansowych, jak i  podtrzymania wzrostu gospodarczego i rozwoju rynku. W krótkim okresie kryzys przyniósł wiele standardowych jak i niestandardowych działań z udziałem kapitału państwowego, stabilizujących rynek – dokapitalizowanie, gwarancje, pomoc płynnościowa, jak i bezpośrednią nacjonalizację. W długim okresie spowodował znaczną reregulację rynku, zmiany w infrastrukturze bankowej i strukturze własnościowej i konkurencyjnej rynku bankowego. W krajach strefy euro refleksja pokryzysowa dotyczyła konieczności zredukowania wydatków stabilizacyjnych w przyszłości i uporządkowania procesów restrukturyzacyjnych, co było podstawą programu unii bankowej. W Polsce pytania o zasadność i kierunki nowej roli państwa w sektorze bankowym pojawiły się z opóźnieniem, głownie jako reakcja na bodźce stwarzane przez regulatorów europejskich, np. możliwość zwiększania obciążeń kosztowych dla polskich banków, czy bodźce do „repolonizacji” sektora związane z wycofywaniem się kapitału zagranicznego.

W Polsce brak jest jednak głębszej refleksji, jaka powinna być rola państwa na rynku finansowym w okresie pokryzysowym, stąd monografia: „Polityka państwa wobec sektora bankowego w Polsce – konsekwencje sektorowe i makroekonomiczne”, zredagowana przez prof. Lecha Kurklińskiego i doktora Błażeja Lepczyńskiego, wypełnia istotną lukę badawczą. Analizy zawarte w monografii porządkują doświadczenia przed- i pokryzysowe, pokazując ewolucję roli państwa i instytucji publicznych w sektorze bankowym i jej skutki, koncentrując się na polskim rynku bankowym. Już tytuł wskazuje na dwie podstawowe płaszczyzny analizy: makroekonomiczną – wszak głównym celem działalności bankowej jest wspieranie wzrostu gospodarczego przez efektywne kredytowanie gospodarki; oraz sektorową – skutki wzrastającej roli państwa i jego organów dla efektywności i stabilności polskiego sektora bankowego.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: