Struktury tak, ale …

Polecamy

Proponowane przez banki produkty strukturyzowane wciąż zyskują na popularności. Obarczone niewielkim ryzykiem, potrafią przynieść jednocześnie wysoki zysk.

Proponowane przez banki produkty strukturyzowane wciąż zyskują na popularności. Obarczone niewielkim ryzykiem, potrafią przynieść jednocześnie wysoki zysk.

Niezwykle interesujące jest to, że mimo tego, że zyski zależą zwykle od wielu czynników (notowań giełdowych, cen surowców i walut), to nawet w przypadku niepowodzenia, inwestor odzyska swoje środki.

Dzieję się tak dlatego, że produkt strukturyzowany składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zostaje wysłana w bezpieczne miejsce takie jak depozyt bankowy albo obligacja z którą nie jest związany obowiązek płatności odsetek. Reszta środków służy do zakupu instrumentu pochodnego od którego zależeć będzie przyszły zysk.

Najlepiej wybierać dobrze nam znane inwestycje takie jak złoto albo ropa naftowa. Ponadto warto wybierać produkty chronione przed stratami, czyli takie, które posiadają stuprocentową gwarancję kapitału.

Warto tutaj wspomnieć, że kwota przeznaczona na zakup produktu różni się prowizją od kwoty wpłaconej przez klienta. Dlatego też dobrze jest wybierać te struktury, które nie są obarczone opłatą wstępną. Jedną z instytucji nie pobierającej opłaty wstępnej jest BGŻOptima.

Trzeba również zwrócić uwagę na współczynnik partycypacji. W zależności od jego wysokości, kształtować się będzie nasz zysk.

Strukturyzowane produkty proponowane przez banki mają ogromny potencjał i przybierają różne formy- lokaty, obligacje, polisy. Każda z nich ma swoje wady i zalety na które wato zwrócić uwagę przy wyborze inwestycji. Warto postępować ostrożnie, bo w przypadku źle dobranej inwestycji, klient zamraża swoje środki nawet na kilka lat, zaś zerwanie umowy przed czasem wiąże się z kosztami.

Tylko kilka banków umożliwia bezkosztowe zerwanie umowy przed czasem, zapewniając swoim klientom elastyczność.

Na podstawie: BGŻOptima

Udostępnij artykuł: