Styczniowe prognozy makroekonomiczne BRE Banku

Bankowość

Jesteśmy tuż po publikacji indeksu menedżerów logistycznych (PMI) dla gospodarki polskiej, który przekroczył oczekiwania rynkowe (48,5pkt. wobec oczekiwanych 47,9pkt.), ale był zgodny z naszą prognozą. Moc predykcyjna tego wskaźnika jest w obecnym cyklu mocno ograniczona, gdyż nie wykazuje już (historycznie wysokiej) korelacji ani z danymi o PKB, ani z danymi publikowanymi z większą częstotliwością (produkcją, zatrudnieniem, cenami).

Jesteśmy tuż po publikacji indeksu menedżerów logistycznych (PMI) dla gospodarki polskiej, który przekroczył oczekiwania rynkowe (48,5pkt. wobec oczekiwanych 47,9pkt.), ale był zgodny z naszą prognozą. Moc predykcyjna tego wskaźnika jest w obecnym cyklu mocno ograniczona, gdyż nie wykazuje już (historycznie wysokiej) korelacji ani z danymi o PKB, ani z danymi publikowanymi z większą częstotliwością (produkcją, zatrudnieniem, cenami).

W związku z powyższym, wzrost indeksu PMI spotka się w styczniu z pogorszeniem wskaźników makroekonomicznych liczonych przez GUS... i fakt ten nie powinien być traktowany jako niespodzianka. Kluczem do prognoz w tym miesiącu będzie odpowiednie liczenie dni roboczych (czy 24 grudnia i 31 stycznia należy rzeczywiście liczyć jako pełne dni robocze?), których ubytek można oszacować (ze względu na problematyczne liczenie wspomnianych dni) nawet na 3 w ujęciu rocznym. Z tego względu produkcja przemysłowa będzie mocno ujemna, a dynamika wynagrodzeń pozostanie słaba (obie wielkości prognozujemy poniżej konsensusu). Co prawda zatrudnienie może sprawić pewną niespodziankę w górę (obserwujemy pewne przesunięcie sezonowe pomiędzy grudniem i listopadem), jednak nie zmienia to naszego poglądu, że druga fala pogorszenia sytuacji na rynku pracy dopiero przed nami. W zakresie procesów cenowych grudzień przyniesie dalsze obniżenie inflacji i cen producentów.

Słabsze dane nie będą znane Radzie Polityki Pieniężnej przed posiedzeniem (8-9 stycznia). Naszym zdaniem obniżka stóp o 25 punktów bazowych i tak jest już przypieczętowana z uwagi na fakt, że warunki do poluzowania polityki pieniężnej wyznaczone w komunikacie RPP są nadal spełnione. Wspomniane dane mogą mieć jednak znaczący wpływ na posiedzenie lutowe, kiedy część członków RPP oraz analityków wyznaczyło przerwę w cyklu obniżek. Naszym zdaniem taka przerwa nie jest w żaden sposób uzasadniona, a publikowane w styczniu dane stwierdzenie to udowodnią. 

130109.prognozy.tabela.01

powiększ tabelę

Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista BRE Bank
Marcin Mazurek, starszy analityk BRE Banku

Udostępnij artykuł: