Subfundusze Altus FIO Parasolowego, zarządzane przez giełdowe Altus TFI S.A. już dostępne dla klientów Noble Banku

Bankowość

Getin Noble Bank S.A. rozpoczął współpracę w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszy Altus FIO Parasolowego zarządzanych przez giełdowe Altus TFI S.A. Będą one dostępne dla klientów Noble Banku. Niezależne Altus TFI S.A. negocjuje kolejne umowy dystrybucyjne.

Notowane na warszawskiej giełdzie Altus TFI S.A., specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dla zamożnych inwestorów oraz klientów instytucjonalnych. Równolegle, od ponad dwóch lat, firma dynamicznie rozwija się w segmencie funduszy inwestycyjnych otwartych oferując jednostki uczestnictwa dziewięciu subfunduszy Altus FIO Parasolowego i zarządzając na zlecenie czterema subfunduszami Raiffeisen SFIO Parasolowego.

Obecnie Altus TFI S.A. zarządza 50 funduszami inwestycyjnymi o zróżnicowanych strategiach, 20 dedykowanymi dla poszczególnych  inwestorów (lub grup) i 30 niededykowanymi, przeznaczonymi do szerszej dystrybucji, np.: subfunduszami otwartymi, czy funduszami zamkniętymi. Na koniec lutego 2015 r. łączna wartość aktywów netto 30 funduszy niededykowanych wynosiła 2815,18 mln zł, o 27,62% więcej niż rok wcześniej, podczas gdy krajowy rynek, według Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami wzrósł o 12,48% (dane na koniec stycznia br.). Altus TFI S.A oferuje jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne tych funduszy bezpośrednio oraz za pośrednictwem zewnętrznych dystrybutorów. – W 2014 roku, mimo bardzo trudnej sytuacji na rynku kapitałowym, w konsekwencji także na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce aktywa naszych niededykowanych funduszy wzrosły o 641,7 mln zł. To efekt poszerzenia oferty o 15 produktów. Sukces nie byłby też możliwy bez pogłębiania współpracy z dystrybutorami naszych funduszy oraz systematycznej pracy nad poszerzaniem sieci dystrybucji o nowe podmioty, np. Dom Inwestycyjny Xelion – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – W 2015 r. chcemy kontynuować naszą strategię wzrostu liczb zarządzanych funduszy i aktywów oraz pozyskiwać kolejnych dystrybutorów dla naszych produktów wśród znaczących instytucji finansowych. W ciągu dwóch miesięcy br. aktywa funduszy niededykowanych wzrosły o 136 mln zł, co daje dobre prognozy na dalszą część roku. Tym bardziej się cieszę, że grono naszych dystrybutorów powiększyło się o Getin Noble Bank S.A. – dodaje Piotr Osiecki.

Getin Noble Bank S.A. został dystrybutorem wszystkich dziewięciu subfunduszy Altus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego: Altus ASZ Dłużny, Altus ASZ Rynku Polskiego, Altus Akcji i Altus Short, Altus Stabilnego Wzrostu, Altus Aktywnego Zarządzania, Altus Pieniężny, Altus ASZ Nowej Europy oraz Altus Optymalnego Wzrostu. Ich jednostki uczestnictwa są oferowane za pośrednictwem doradców finansowych w oddziałach Getin Noble Banku S.A. – Nie mając własnej sieci dystrybucji, aby sprostać rosnącemu popytowi na nasze produkty, musimy oprzeć się o firmy zewnętrzne. Liczymy, że nasze relacje z Getin Noble Bank S.A. będą się systematycznie pogłębiać i jego klienci zyskają możliwość zakupu kolejnych naszych funduszy. Planujemy, bowiem poszerzenie oferty o produkty o strategiach akcyjnych, bo naszym zdaniem mogą dać inwestorom atrakcyjne stopy zwrotu – dodaje Piotr Osiecki.

150310.noble.550x

Noble Bank jest pionierem na rynku profesjonalnego private bankingu w Polsce – jako jedyny, tworzony był specjalnie z myślą o obsłudze najbardziej wymagających klientów. Dzięki temu, poczynając od klasy doradztwa i kończąc na charakterze placówek, jego oferta od początku odpowiadała najwyższym światowym standardom, cechując się innowacyjnością oraz elastycznym podejściem. Private bankierzy, którzy zarządzają na co dzień majątkami klientów, to najwyższej klasy doradcy, ale też często, z biegiem lat, biznesowi powiernicy i przyjaciele domu. Filozofię banku oddaje hasło przewodnie “Noble Bank. Bank na pokolenia” – to bank, który doskonale zna swoich klientów i daje im poczucie  bezpieczeństwa, tak ważne, gdy w grę wchodzi zarządzanie rodzinnym majątkiem. W 16 luksusowych oddziałach Noble Banku, zlokalizowanych w centrach największych polskich miast, pracuje ponad stu private bankierów, wspieranych dodatkowo przez rozbudowane zespoły ekspertów z zakresu inwestycji, doradztwa podatkowego czy nieruchomości, maklerów, a także 30-osobowy zespół Noble Concierge. W 2012 roku bank wprowadził pionierską ofertę corporate private bankingu, a w 2013 roku – wdrożył przygotowaną wspólnie z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka ofertę Wealth Guard, obejmującą doradztwo prawne i podatkowe. Jesienią 2013 roku ogłosił biznesowe partnerstwo z Sotheby’s International Realty, globalnym graczem nr 1 na rynku nieruchomości luksusowych.

Obecnie każdy inwestor może otworzyć rejestr i kupić jednostki uczestnictwa subfunduszy Altus FIO Parasolowego bezpośrednio w Altus TFI S.A. (www.altustfi.pl), albo w punktach obsługi klienta i u doradców… zewnętrznych dystrybutorów:

 • Getin Noble Bank S.A.
 • DI Xelion Sp. z o.o.
 • Raiffeisen Bank Polska S.A. (Raiffeisen Polbank)
 • Dom Kredytowy Notus S.A.
 • Dom Maklerski Banku BPS S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Secus A.M. S.A.
 • Dom Maklerski BOŚ S.A.
 • Dom Maklerski mBank S.A.
 • KWLM Finanse Sp. z o.o.
 • ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
 • Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o.
 • Quanntum Sp. z o.o. sp. k.
 • RDM Wealth Management S.A.
 • Private Wealth Consulting Sp. z o.o.
 • W Investments Financial Sp. z o.o.

Źródło: Altus TFI S.A.

Udostępnij artykuł: