Subskrypcja Certyfikatów strukturyzowanych Bonus powiązanych z indeksem akcji niemieckich DAX w Deutsche Bank PBC

Bankowość

W Deutsche Bank PBC rozpoczęły się zapisy w ramach subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Bonus powiązanych z indeksem akcji niemieckich DAX.

W Deutsche Bank PBC rozpoczęły się zapisy w ramach subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Bonus powiązanych z indeksem akcji niemieckich DAX.

Certyfikaty o 18-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym, których emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie, zapewniają ochronę 100 proc. zainwestowanego kapitału w dniu zapadalności i umożliwiają osiągnięcie zysku uzależnionego od wzrostu notowań indeksu akcji niemieckich DAX. Zapisy na Certyfikaty Bonus przyjmowane są w Oddziałach Deutsche Bank PBC do 29 listopada br.

Certyfikaty Bonus to instrument finansowy o 1,5-rocznym horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie.

Certyfikaty strukturyzowane mogą być alternatywą dla bezpośredniej inwestycji na rynku akcji niemieckich. Zgodnie ze scenariuszem produktu, jeśli w okresie jego trwania, wartość notowań indeksu DAX nie dotknie ani nie przekroczy bariery w wysokości 120 proc. poziomu początkowego (która zostanie ustalona 6 grudnia 2012 r.), stopa zwrotu z certyfikatów będzie równa wzrostowi notowań indeksu DAX i może wynieść maksymalnie do 20 proc. w skali 18 miesięcy.

Jeśli w trakcie inwestycji, któregokolwiek dnia na zamknięciu, poziom aktywa bazowego osiągnie lub przekroczy poziom 120 proc. wartości początkowej, posiadacz certyfikatów otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o bonus w wysokości z przedziału od 3,5 do 4,5 proc. (ostateczną wartość bonusu emitent ustali nie później niż jeden dzień przed końcem subskrypcji). Natomiast, jeżeli podczas trwania inwestycji poziom aktywa bazowego na zamknięciu nie będzie równy ani nie przekroczy bariery 120 proc. swojej wartości początkowej, a w dniu ustalenia poziomu końcowego wartość notowań indeksu DAX znajdzie się na poziomie początkowym lub poniżej, Inwestor otrzyma zainwestowany kapitał.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Cena emisyjna jednego Certyfikatu, obowiązująca w trakcie subskrypcji, wynosi 100 złotych (plus opłata subskrypcyjna z tytułu złożenia zapisu w wysokości do 0,5 proc.), przy czym minimalna kwota inwestycji to 1000 złotych (10 certyfikatów).

Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Bonus powiązanych z indeksem akcji niemieckich DAX do notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawowe parametry Certyfikatów Bonus powiązanych z platyną:

 • Forma prawna: certyfikat
 • Emitent: Deutsche Bank AG, Londyn
 • Waluta: PLN
 • Cena emisji: 100 zł za jeden certyfikat (plus opłata z tytułu złożenia zapisu w wysokości do 0,5 proc. ceny emisji)
 • Minimalna kwota inwestycji: 1000 zł (10 certyfikatów)
 • Aktywo bazowe: indeks akcji niemieckich DAX
 • Zysk z inwestycji: 100 proc. partycypacji w potencjalnym wzroście notowań indeksu nawet do wysokości 20 proc. w ciągu 18 najbliższych miesięcy
 • Bonus: 3,5 - 4,5% (ostateczna wartość kuponu zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji)
 • Bariera: 120% poziomu początkowego
 • Zapadalność: 18 miesięcy
 • Okres subskrypcji: do 29 listopada 2012 r.
 • Planowana data emisji: 6 grudnia 2012 r.
 • Dzień ustalenia poziomów początkowych: 6 grudnia 2012 r.
 • Dzień ustalenia poziomów końcowych: 6 czerwca 2014 r.
 • Dzień zapadalności: 13 czerwca 2014 r.
 • Ochrona 100 proc. zainwestowanego kapitału (pomniejszonego o opłatę subskrypcyjną) w dniu zapadalności niezależnie od poziomu indeksu DAX
 • Notowania: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Deutsche Bank PBC S.A.

Udostępnij artykuł: