Subskrypcja lokat strukturyzowanych PKO Banku Polskiego z zyskiem do 12 proc. w skali roku

Bankowość

Bank po raz kolejny wzbogaca ofertę produktów inwestycyjnych dla klientów bankowości osobistej i bankowości prywatnej, tym razem o 6-miesięczną lokatę strukturyzowaną opartą na kursie USD/PLN. Maksymalny zysk z lokaty może wynieść nawet 12 proc. w skali roku, przy pełnej ochronie zainwestowanego kapitału, w dniu zakończenia inwestycji. Lokata oferowana będzie w 6 okresach subskrypcji do końca 2012 roku.

6-miesięczna lokata strukturyzowana USD/PLN jest produktem o stosunkowo prostej konstrukcji, opartej o znane aktywo, dającym zyski wyższe niż ze standardowych lokat, przy porównywalnie krótkim horyzoncie czasowym inwestycji. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł. Pierwsza subskrypcja trwa do 10 sierpnia 2012.

Wartość odsetek uzależniona jest od zachowania się kursu USD/PLN w trakcie okresu obserwacji. Za każdy dzień, w którym ustalany jest fixing NBP w trakcie okresu obserwacji, kiedy kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale domkniętym (kurs z dnia referencyjnego – 10-15 groszy; kurs z dnia referencyjnego + 10-15 groszy), klientowi zostaną naliczone odsetki w wysokości 4-6 proc. w skali 6 miesięcy, czyli 8-12 proc. w skali roku.

Ostateczne wartości będą podane po zakończeniu okresu subskrypcji. Ponadto, środki w okresie subskrypcji są oprocentowane 3 proc. w skali roku.

PKO Bank Polski regularnie przygotowuje kolejne produkty strukturyzowane głównie w formie lokat lub Bankowych Papierów Wartościowych. Nowy produkt jest już 3. edycją krótkoterminowych lokat strukturyzowanych opartych na kursach walutowych, które do tej pory cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród klientów.

Dzięki konsekwentnemu rozwijaniu oferty produktów strukturyzowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, już w 2011 roku Bank wszedł do pierwszej dziesiątki najaktywniejszych firm na rynku tego typu produktów – podkreśla Adam Frankowski, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych.

Więcej informacji na temat produktu i ryzyka związanego z inwestowaniem znajduje się na stronie www.pkobp.pl.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: