Subwencje ogólne dla JST najwięcej kosztują budżet państwa

Samorząd

Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe wykonanie budżetu państwa na koniec marca 2012 roku. Jednym z największych wydatków budżetowych były subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, które wyniosły już 17,5 mln zł.

Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe wykonanie budżetu państwa na koniec marca 2012 roku. Jednym z największych wydatków budżetowych były subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, które wyniosły już 17,5 mln zł.

Do końca kwietnia ma zostać przygotowany harmonogram tegorocznych dochodów i wydatków. Deficyt liczony na koniec marca 2012 roku wyniósł 65,5 proc. z dopuszczonego na rok bieżący - może on wynieść maksymalnie 35 mld zł.

Wydatki państwa po marcu wynoszą 86 mld 484,2 mln zł - jest to 26,3 proc. zaplanowanych na cały rok wydatków. Natomiast wpływy do budżetu wyniosły 63 mld 527,4 mln zł co stanowi 21, 6 proc. zaplanowanych dochodów, które mają wynieść 293 mld 766,1 mln zł.


Największym wydatiem budżetu państwa, jak wynika z przygotowanego zestawienia, są subwencje ogólne dla samorządów, które wyniosły już 17 mld 583,5 mln zł, co stanowi 35 proc. tegorocznego planu. Drugim w kolejności nawiększym wydatkiem państwa są dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 12 mld 887,9 mln zł (32,2 proc. budżetu na bieżący rok).

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Udostępnij artykuł: