Sukces kolejnej emisji certyfikatów funduszu TFI Capital Partners

Finanse i gospodarka

Blisko 50 mln zł przekazali w zarządzanie inwestorzy CP FIZ. Już w pierwszych kwartałach istnienia fundusz pokazał, że potrafi systematycznie przebijać zyskami szeroki rynek.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners (TFI CP), należące do notowanej na Rynku Głównym GPW spółki Capital Partners SA, zakończyło emisję certyfikatów CP FIZ (seria E). Inwestorzy powierzyli funduszowi w zarządzanie łącznie w czterech pierwszych emisjach już 49,3 mln zł. Aktywa CP FIZ mają obecnie wartość przekraczającą 55 mln zł.

Kolejny raz fundusze CP FIZ pozyskały nowych inwestorów, którzy doceniają unikalną możliwość zarabiania w świecie elitarnych inwestycji, jednocześnie korzystając z zalet klasycznego funduszu, jak chociażby z płynności certyfikatów, czyli możliwości relatywnie częstego wejścia i wyjścia z inwestycji – powiedział Adam Chełchowski, Prezes Zarządu TFI Capital Partners.

W trakcie pierwszych trzech kwartałów od rozpoczęcia sprzedaży certyfikatów zewnętrznym inwestorom (okres IV kw. 2014 – II kw. 2015) subfundusze CP FIZ zanotowały stopy zwrotu +28,3% (CP Private Equity) oraz +21,7% (CP Absolute Return). W tym samym okresie wartość WIG, indeksu szerokiego rynku akcji GPW, spadła o 2,8%. Drugi kwartał 2015 roku był kolejnym okresem, w którym pomimo spadków na rynku akcji fundusz CP FIZ zanotował wzrosty – wycena subfunduszu Absolute Return wzrosła o prawie 5%, a subfunduszu Private Equity – o blisko 7%. W tym samym okresie indeks WIG spadł o niecałe 1,5%.

Inwestycje private equity w dłuższym okresie przynoszą z zasady dużo wyższe zyski niż inne klasy aktywów. W I półroczu możemy pochwalić się sfinalizowanymi transakcjami, dotyczącymi spółek Symbio (wiodący producent żywności ekologicznej) oraz Esotiq&Henderson (sieć salonów z bielizną, współpraca z Ewą Minge) – powiedziała Joanna Kwiatkowska, Portfolio Manager i Członek Zarządu TFI Capital Partners.

Z sukcesami stosujemy również strategię absolutnej stopy zwrotu, umiejętnie wykorzystujemy szanse rynkowe, także na rynku akcji. Stawiamy na inwestowanie w fundamenty, wykorzystując nasze know-how i wieloletnie doświadczenie zespołu zarządzającego, co umożliwia wypracowywanie zysków również podczas okresów dekoniunktury na giełdzie – dodała Joanna Kwiatkowska.

Źródło: TFI Capital Partners

Udostępnij artykuł: