Sukces odwrotnego przejęcia i dobre wyniki finansowe w Investments S.A.

Finanse i gospodarka

W Investments S.A. (WISA) - spółka, której nowa grupa kapitałowa zadebiutowała z sukcesem na GPW poprzez odwrotne przejęcie, prezentuje obiecujące wyniki finansowe.

W Investments S.A. (WISA) - spółka, której nowa grupa kapitałowa zadebiutowała z sukcesem na GPW poprzez odwrotne przejęcie, prezentuje obiecujące wyniki finansowe.

W III kwartale tego roku działalność finansowa była motorem wzrostu W Investments S.A. Jednostkowy zysk netto Spółki w III kw. wyniósł 4,10 mln zł (wobec 438 tys. w II kw.) Skonsolidowane łączne przychody całej Grupy Kapitałowej W Investments wyniosły w pierwszych trzech kwartałach 195,55 mln zł a zysk netto 10,8 mln zł.

Wyniki za III kwartał pokazują, że Spółka coraz mocniej dywersyfikuje swoją działalność i generuje przychody i zyski z różnych obszarów działalności. Pokazują to zmiany segmentacji przychodów na poziomie Grupy i działalność finansowa samej WISA.

Całkowite jednostkowe przychody Spółki wzrosły dwukrotnie w stosunku do poprzedniego kwartału i osiągnęły poziom 4,88 mln zł. Przychody ze sprzedaży za III kwartał wyniosły 2,34 mln zł i wzrosły o 67%. Zysk na sprzedaży wzrósł w tym okresie do 1,43 mln zł, wobec 487 tys. zł w poprzednim kwartale, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów operacyjnych. Jednostkowy zysk netto Spółki w III kw. wyniósł 3,70 mln zł (wobec 577 tys. w II kw.)

Od początku roku narastający zysk netto W Investments S.A. wyniósł 4,14 mln zł, a całkowite przychody 6,50 mln zł. Natomiast przychody całej Grupy Kapitałowej W Investments w I-III kwartale wyniosły narastająco 195,55 mln zł, przy zysku netto 10,8 mln zł, z czego 6,60 mln zł przypadło na akcjonariuszy WISA. W samym III kwartale przychody skonsolidowane wzrosły o 18% w stosunku kwartał do kwartału, co jest głównie efektem wzrostu przychodów z działalności finansowej samego W Investments.

Wynikom towarzyszy poprawiająca się rentowność operacyjna. Ten wskaźnik w III kwartale wyniósł 2,46%, wobec 1,10% przed rokiem i 1,86% na koniec 2012 r. Wskaźnik rentowności na sprzedaży wyniósł na koniec III kw. 6,36%, wobec 5,79% przed rokiem oraz 2,43% na koniec zeszłego roku.

Grupa WISA prowadzi szereg projektów o bardzo dużym potencjale rozwojowym. Spółka posiada udziały m.in. w takich firmach jak: Zień, Green, Technoboard, WinQbator, WI EEC Vantures, Tele-Polska Holding czy Platinum Properties Group.

Prężny rozwój grupy WISA potwierdza zawarcie przez nowy podmiot wchodzący w skład Grupy WISA, spółkę Capitol Trading, umowy o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kwota dofinansowanie wysokości 10 mln złotych zostanie przeznaczona na realizacji projektu "WinQbator - wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych".

Kolejne korzystne akwizycje rozszerzające działalności WISA w segmencie usług finansowych to zakup akcji W Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz akcji  Infinity8, jak również start działalności nowego funduszu - WI Inwestycje Selektywne FIZ, zarządzanego przez WISA.

Infinity8 S.A. posiada zezwolenie KNF na prowadzenie działalności maklerskiej, m.in. w zakresie oferowania instrumentów finansowych, zarządzania portfelami instrumentów finansowych, przyjmowania i przekazywania zleceń czy doradztwa w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw. Będzie to pierwszy w Polsce dom maklerski, proponujący w ramach swej bogatej oferty kompleksową usługę "Family Office" oraz inne innowacyjne na polskim rynku produkty, w tym dostęp do rynków światowych i wszelkich klas aktywów.

Dzięki konsekwentnej polityce W Investments z sukcesem zarządza już trzema funduszami inwestycyjnymi: WI Inwestycje Rolne FIZ, WI Inwestycje Selektywne FIZ oraz WI Czysta Technologia FIZ.

Źródło: Investments S.A.

Udostępnij artykuł: