Sukces Sztuki 2017

Aktualności

Czy rynek dzieł sztuki i innych dóbr kultury może stanowić interesującą alternatywę w dobie niskich stóp procentowych? Jak powinien wyglądać profesjonalny obrót dziełami sztuki w Polsce i czy konieczne jest uregulowanie tego obszaru na drodze ustawowej? To tylko niektóre kwestie omawiane podczas spotkania przedstawicieli świata artystycznego i sektora finansowego, zorganizowanego w tym roku pod hasłem „Sukces Sztuki 2017”.

Czy rynek dzieł sztuki i innych dóbr kultury może stanowić interesującą alternatywę w dobie niskich stóp procentowych? Jak powinien wyglądać profesjonalny obrót dziełami sztuki w Polsce i czy konieczne jest uregulowanie tego obszaru na drodze ustawowej? To tylko niektóre kwestie omawiane podczas spotkania przedstawicieli świata artystycznego i sektora finansowego, zorganizowanego w tym roku pod hasłem „Sukces Sztuki 2017”.

Konferencja została zorganizowana przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji.Nawiązanie do sukcesu w tegorocznej nazwie wydarzenia nie jest przypadkowe. Liczba prywatnych inwestorów zainteresowanych rynkiem artystycznym zwiększyła się w ostatnim czasie znacząco; inwestycję w dzieła sztuki planuje już co trzeci Polak z dochodami powyżej 20 tys. zł. To ogromny sukces, nie tylko finansowy. – Bez sukcesu możemy mówić tylko o sztuce dla sztuki – powiedział podczas inauguracji seminarium Andrzej Wolski, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji.Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał, że rynek dzieł sztuki nie może być sprowadzany wyłącznie do sposobu na dywersyfikację portfeli inwestycyjnych. Nie mniejsze znaczenie ma mecenat artystyczny i wsparcie dla instytucji kulturalnych oraz środowisk artystycznych – podejmowane przez środowisko biznesu, a w szczególności sektor finansowy. Polska bankowość ma w tym obszarze ogromny dorobek; prezes ZBP wskazał na zaangażowanie wielu polskich banków, jak choćby PKO Banku Polskiego, Banku BPH, Citi Handlowego czy BRE Banku. To właśnie dzięki donacjom ze strony instytucji finansowych udało się uchronić przed likwidacją wiele muzeów, filharmonii i innych placówek kulturalnych. – Niezmiernie jestem rad, kiedy w działalności instytucji finansowych można dostrzec decyzje o wspieraniu ruchów artystycznych – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz. Zdaniem prezesa ZBP, ludzie wyedukowani – a zatem również bankowcy i finansiści – mają w tym obszarze powinność do spełnienia. Celem marcowego spotkania jest właśnie kontynuacja dialogu pomiędzy oboma środowiskami.

Po prezesie ZBP głos zabrał artysta malarz Józef Krzysztof Oraczewski, jeden z inicjatorów marcowego spotkania ze strony środowisk artystycznych. – Świat artystyczny musi mieć powód do działania i zaplecze finansowe, a finansiści powinni uzyskać wiedzę, jak zainwestować pieniądze – tak postrzega on synergię pomiędzy obydwoma środowiskami. Tymczasem polski rynek sztuki jest mocno niedoszacowany, co w znacznej mierze stanowi pochodną niewystarczającej wiedzy na ten niszowy temat. – Ludzie nie wiedzą tego, jak wartość kulturotwórczą obrócić w materialną – podkreślił Józef Krzysztof Oraczewski.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: