Surcharge’u jednak nie będzie…

Finanse i gospodarka

Rozmowa z Remigiuszem Kaszubskim, dyrektorem w Związku Banków Polskich, na temat konsekwencji wejścia w życie nowej ustawy o usługach płatniczych

Agnieszka Krawczyk: Po wielu trudach uchwalono wreszcie ustawę o usługach płatniczych…

Remigiusz Kaszubski: Ustawa o usługach płatniczych powinna być wdrożona do porządku krajowego w listopadzie 2009 r. – dokładnie czas na implementację tej dyrektywy minął 1 listopada 2009 r. Jak widać mamy 2011 r., czyli prawie dwa lata spóźnienia, jeśli chodzi o wdrożenie dyrektywy. Co więcej, już rozpoczęły się prace nad nowelizacją tej dyrektywy, którą dopiero wdrażamy. Mamy ponad dwa lata opóźnienia. Ale sukces jest i polega on na tym, że przepisy są naprawdę dopracowane. Jeżeli spojrzymy na wartość merytoryczną tych rozwiązań, to one są tak skonstruowane, aby można było zmienić konstrukcję umów i konstrukcję w ogóle wszystkich stosunków prawnych, które są związane z tymi przepisami, w sposób jak najmniej bolesny i jak najmniej kosztowny, zarówno dla instytucji, które świadczą usługi płatnicze jak i dla klientów.

Pełny artykuł tutaj

Udostępnij artykuł: