Susza ograniczyła spadek inflacji

Komentarze ekspertów

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI obniżyła się we wrześniu do 1,9% r/r wobec 2,0% w sierpniu, kształtując się zgodnie z konsensusem rynkowym oraz powyżej wstępnego szacunku GUS (1,8%) i naszej prognozy (1,7%).

Jakub Olipra
Fot. Credit Agricole

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI obniżyła się we wrześniu do 1,9% r/r wobec 2,0% w sierpniu, kształtując się zgodnie z konsensusem rynkowym oraz powyżej wstępnego szacunku GUS (1,8%) i naszej prognozy (1,7%).

#JakubOlipra z #CreditAgricole: w 2018 r. #inflacja spadnie do 1,6% wobec 2,0% w 2017 r., a w 2019 r. obniży się ona do 1,5% #ceny #GUS

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia inflacji (o prawie 0,2 pkt. proc.) była niższa dynamika cen paliw, która obniżyła się we wrześniu do 12,0% r/r wobec 15,3% w sierpniu, co wynikało w znacznym stopniu z efektu wysokiej bazy sprzed roku (we wrześniu ub. r. ceny paliw wzrosły o 3,5% m/m podczas gdy we wrześniu br. zwiększyły się o 0,5% m/m). Spadek inflacji ograniczany był przez wzrost dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (2,3% r/r we wrześniu wobec 2,1% w sierpniu). Warto zauważyć, że tempo wzrostu cen w tej kategorii przyspieszyło po raz pierwszy od kwietnia br. Wynikało to przede wszystkim z silnego wzrostu cen warzyw (10,2% r/r we wrześniu wobec 8,6% w sierpniu) oraz pieczywa (5,9% wobec 4,6%) spowodowanego w znacznym stopniu tegoroczną suszą. Do wzrostu cen w tej kategorii przyczyniły się także wyższe ceny mięsa (1,2% wobec 0,7%), głównie ze względu na drożejący drób. Zgodnie z naszymi szacunkami inflacja bazowa nie zmieniła się we wrześniu w porównaniu do sierpnia i wyniosła 0,9% r/r. Na jej stabilizację złożyły się spadek dynamiki cen w kategoriach "łączność” i "użytkowanie mieszkania” (bez nośników energii) oraz jej wzrost w kategoriach "inne wydatki na towary i usługi”, "zdrowe”, "odzież i obuwie”, "wyposażenie mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego”, "restauracje i hotele” oraz "rekreacja i kultura”. Szeroki zakres wzrostu cen we wspomnianych wyżej kategoriach stanowi wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z którą w kolejnych miesiącach obserwowany będzie łagodny wzrost inflacji bazowej. Wzrost ten będzie związany z umiarkowaną presją kosztową będącą skutkiem rosnących kosztów pracy oraz energii.Czytaj także: GUS: inflacja spowolniła do 1,9 proc. rdr we wrześniu. Najbardziej w górę ceny żywności oraz odzieży i obuwia >>>

Spadek inflacji będzie wolniejszy

Opublikowane dziś dane, wskazujące na silniejszy od naszych oczekiwań wpływ suszy na dynamikę cen żywności i napojów bezalkoholowych, w połączeniu z rosnącymi cenami energii stanowią istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą w 2018 r. inflacja spadnie do 1,6% wobec 2,0% w 2017 r., a w 2019 r. obniży się ona do 1,5%. Dzisiejsze dane o wrześniowej inflacji są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji. 
Udostępnij artykuł: