Świadczenia wyrównawcze dla opozycjonistów: prezydent podpisał nowelizację ustawy

Mój plan emerytalny

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, zakładającą wypłatę świadczeń wyrównawczych dla działaczy opozycji antykomunistycznej, których emerytura, renta inwalidzka bądź renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2,4 tys. zł oraz prawo do ulgi na przejazdy środkami transportu publicznego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda.
Prezydent Andrzej Duda. Fot. Igor Smirnow / KPRP

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, zakładającą wypłatę świadczeń wyrównawczych dla działaczy opozycji antykomunistycznej, których emerytura, renta inwalidzka bądź renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2,4 tys. zł oraz prawo do ulgi na przejazdy środkami transportu publicznego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

#Opozycjoniści, których #emerytura, #renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2,4 tys. zł, będzie miała prawo do #świadczenia wyrównawczego

Zgodnie z nowelizacją, każda osoba o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, której emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2,4 tys. zł, będzie miała prawo do świadczenia wyrównawczego. Wysokość tego świadczenia będzie odpowiadała kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2,4 tys.  zł a kwotą pobieranej emerytury lub renty.

Świadczenie ma być corocznie waloryzowane

Świadczenie ma być corocznie waloryzowane, przyznawane na wniosek i wypłacane przez Zakład Ubezpieczenia Społecznego (ZUS) bądź Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) wraz z emeryturą i rentą.

Czytaj także: Działacze opozycji w PRL-u z minimalną emeryturą czy rentą dostaną wyrównanie >>>

Oprócz świadczenia wyrównawczego byli opozycjoniści nabędą także prawo do ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej w wysokości 50% oraz na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego w wysokości 51%. Ponadto nowela umożliwia szefowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania składek działaczom i osobom represjonowanym, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu lub nie pobierają emerytury albo renty.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: