Świadczenie w ramach programu 500+ za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Polecamy

W ramach prac prowadzonych w Ministerstwie Cyfryzacji związanych z przygotowaniem do wdrożenia regulacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy paostwa w wychowaniu dzieci, wyprowadzono rozwiązania mające na celu umożliwienie wnioskodawcom składanie wniosków o świadczenie w ramach Programu 500+ za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Proces będzie mógł byd realizowany przez banki w oparciu kilka alternatywnych scenariuszy, dwa z nich wyglądad będą następująco:

  • Pierwszy z nich zakłada możliwośd uwierzytelniania tożsamości osoby, która składa wniosek o świadczenie przez logowanie się wnioskodawcy do bankowości elektronicznej. Następnie wnioskodawca będzie przekierowywany na Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeo Społecznych celem utworzenia konta i elektronicznego złożenia wniosku.
  • Drugie rozwiązanie przewiduje możliwośd złożenia wniosku bezpośrednio za pośrednictwem bankowości elektronicznej, który następnie przekazywany będzie do właściwego organu. Składanie wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej zostało przy tym zrównane ze składaniem wniosków opatrzonych własnoręcznym podpisem.

Banki będą miały możliwośd świadczenia powyższych usług od dnia wejścia w życie przepisów ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r.

Przyjęte rozwiązanie istotnie ułatwi klientom składanie wniosków o świadczenia bez konieczności osobistego udania się do urzędu. To unikalne rozwiązanie jest realizowane w ramach współpracy sektora bankowego z sektorem publicznym. Jest jednocześnie pierwszym etapem wykorzystania prywatnych mechanizmów identyfikacji elektronicznej w sektorze publicznym.

dr Paweł Widawski
Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych
Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeostwa Banków w ZBP

Udostępnij artykuł: