Świat docenia Intranet w Banku Spółdzielczym we Wschowie

Bankowość spółdzielcza

Firma Nielsen Norman Group od 20 lat firma wyróżnia 10 najlepszych na skalę światową rozwiązań intranetowych − TOP10. Tegorocznych zwycięzców ogłoszono 5 stycznia 2020 roku, a wśród nich jest Intranet Banku Spółdzielczego we Wschowie. O tym sukcesie rozmawiamy z Arturem Wichlinskim, Kierownikiem Wydziału Informatyki Banku Spółdzielczego we Wschowie.

https://www.bswschowa.pl/ Fot. aleBank.pl

Firma Nielsen Norman Group od 20 lat firma wyróżnia 10 najlepszych na skalę światową rozwiązań intranetowych − TOP10. Tegorocznych zwycięzców ogłoszono 5 stycznia 2020 roku, a wśród nich jest Intranet Banku Spółdzielczego we Wschowie. O tym sukcesie rozmawiamy z Arturem Wichlinskim, Kierownikiem Wydziału Informatyki Banku Spółdzielczego we Wschowie.

#ArturWichliński: Życie każdego Intranetu zależy od ludzi, którzy go użytkują, to oni stanowią jego siłę #bswschowa #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza #NoweTechnologie

Maciej Małek: Co stanowiło inspirację do napisania Intranetu ?

Artur Wichlinski: Organizacje szukają swojej drogi w cyfrowym świecie, i wyzwanie zostało także podjęte przez Wydział Informatyki 12 lat temu. Był to ciekawy czas z punktu widzenia Banku, przemiany zachodziły na każdej płaszczyźnie. Wtedy pojawił się zamysł budowy platformy, która uprościłaby procesy back office.

Punktem wyjścia była kadra, która zmierzyła się z wyzwaniem i zaangażowała w projekt. Biznes ze swojego punktu widzenia ma bardzo proste wymagania, potrzebuje komunikacji i raportowania w każdym obszarze działalności.

Intranet to ekosystem Banku, skupia w sobie wiele różnych aplikacji. Wszystko to razem wzięte tworzy swojego rodzaju autorski portal. Ideą powstania platformy było usprawnienie procesów biznesowych.

Czytaj także: Intranet Banku Spółdzielczego we Wschowie w światowym TOP10

Na ile platforma oznacza usprawnienie Waszej pracy?

− Najważniejszą z korzyści zbudowanego Intranetu jest jego dostępność i możliwość wytwarzania aplikacji własnymi siłami. Przekłada się to na określone i wymierne korzyści finansowe dla naszej firmy. Możliwość szybkiego zaspokajania potrzeb biznesu to brak konieczności angażowania środków finansowych na zakup oprogramowania firm trzecich.

Platforma jest dla Banku narzędziem ułatwiającym zarządzanie personelem, procesami biznesowymi oraz kanałem komunikacji wewnętrznej. Wszystko to tworzy razem element kultury organizacji. Istotnie wpływa na budowę przewagi konkurencyjnej. Szybciej reagujemy jako zespół na potrzeby użytkowników, możliwość szybkiego zaspokajania potrzeb biznesu.

Co gwarantuje jakość danych versus informacji?

− Stworzyliśmy portal pomagający pracownikowi w sposób prosty i przejrzysty realizować zadania niezwiązane do końca z bezpośrednią obsługą klienta. Biznes skupia się na kliencie, nie martwiąc się o back office, który zebrany jest w Intranecie. Platforma pozwala automatyzować i usprawniać procesy, które realizowane były dotąd w sposób papierowy i ręczny. Dzięki standaryzacji możemy mówić o poprawie jakości danych.

Eliminujemy instalacje oprogramowania na stanowiskach operatorskich. Życie każdego Intranetu zależy od ludzi, którzy go użytkują, to oni stanowią jego siłę.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: