Świat się zadłuża na potęgę, ale polskie firmy i rodziny bardziej ostrożne

Gospodarka

Według danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) zadłużenie wszystkich sektorów niefinansowych krajów, obserwowanych przez bank wyniosło w końcu III kwartału 2020 roku przeszło 211 bln dolarów (277% PKB) i było o 18,2 bln dolarów większe niż w końcu 2019 roku.

Napis długi na klawiaturze komputera
Fot. stock.adobe.com/tashatuvango

Według danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) zadłużenie wszystkich sektorów niefinansowych krajów, obserwowanych przez bank wyniosło w końcu III kwartału 2020 roku przeszło 211 bln dolarów (277% PKB) i było o 18,2 bln dolarów większe niż w końcu 2019 roku.

Chodzi o łączny dług sektora rządowego, gospodarstw domowych i niefinansowych korporacji.

Szybko rośnie zadłużenie państw, firm i gospodarstw domowych

Był to najszybszy przyrost długu od początku prowadzenia tego typu statystyk przez BIS. W kryzysowym 2008 roku dług świata wzrósł o 5 bln USD, a w 2009 o 10 bln USD.

Dług publiczny wyniósł w końcu III kwartału 2020 roku 78,7 bln USD (95,7 % PKB), gospodarstw domowych 51,2 bln USD (67,4 % PKB), a niefinansowego sektora prywatnego 132,2 bln USD (174,1 % PKB), z czego dług korporacji niefinansowych 81 bln USD (106,7% PKB).

Dług publiczny wzrósł od początku roku do końca III kwartału o 17,2 pkt proc., gospodarstw domowych o 5,0 pkt proc., korporacji niefinansowych o 9,3 pkt proc.

Liderzy zadłużenia

Najwyższy w stosunku do PKB dług publiczny ma Japonia - w końcu III kwartału 2020 roku było to 235,1 %.  Dług publiczny Grecji to 212,5 % PKB, Włoch 171,8 % PKB, strefy euro 112,2 % PKB, Stanów Zjednoczonych 128,7 % PKB, Chin 60,9 % PKB.

O ile dług publiczny Chin jest na umiarkowanym poziomie, to dług korporacji niefinansowych tego kraju wynosi aż 163,1 % PKB. To znacznie więcej niż dług korporacji amerykańskich (83,5% PKB), japońskich (114,2 % PKB), czy europejskich (114,8% PKB).

Od końca 2019 roku dług chińskich korporacji niefinansowych wzrósł o 13,0 pkt proc., amerykańskich o 7,8 pkt proc., europejskich o 8,6 pkt proc.

Polskie zadłużanie na tle świata

W końcu III kwartału 2020 roku dług gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych wyniósł 78% PKB i był o 3,3 pkt proc. wyższy niż w końcu 2019 roku, ale wciąż niższy niż w latach 2006-2008, gdy zbliżał się do 100 % PKB i był główną przyczyną kryzysu finansowego, który wybuchł w 2008 roku.

Mniej zadłużone są gospodarstwa domowe w strefie euro (61,5% PKB), Japonii (64,3 % PKB) i Chinach (61,1 % PKB). W tym ostatnim kraju zadłużenie gospodarstw domowych szybko rośnie. Jeszcze w 2018 roku było niższe niż 50% PKB, a w 2010 roku wynosiło 25% PKB.

Niskie zadłużenie korporacji i gospodarstw domowych jest atutem polskiej gospodarki, dającym szansę na szybkie odbicie wzrostu, po zakończeniu blokady gospodarki

Zadłużenie polskich sektorów niefinansowych wyniosło w końcu III kwartału 2020 140,2% PKB i było wyższe niż w końcu 2019 roku o 14,0 pkt proc.

W porównaniu z większością innych krajów, dług pozostaje na umiarkowanym poziomie, choć jego wzrost w roku kryzysu covidowego był znaczny. Dług publiczny to 60% PKB, gospodarstw domowych 35% PKB, korporacji niefinansowych 45,2 %.

Niskie zadłużenie korporacji i gospodarstw domowych jest atutem polskiej gospodarki, dającym szansę na szybkie odbicie wzrostu, po zakończeniu blokady gospodarki. 

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: