Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2013

Finanse i gospodarka

Jutro, 17 maja 2013 r. będziemy obchodzili "Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2013", bardzo cenną inicjatywę odbywającą się w tym roku pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Towarzysząca temu wydarzeniu Konferencja Okrągłego Stołu odbędzie się już tradycyjnie w Sejmie RP, a patronat nad tym spotkaniem objęła Marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Wśród prelegentów są także Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni oraz Minister Gospodarki Janusz Piechociński. Korzystając z tej wyjątkowej okazji warto krótko podsumować aktualną sytuację w tym niezmiernie istotnym segmencie gospodarki oraz przypomnieć priorytety Gabinetu Cieni BCC dla tego obszaru.

Wiele analiz wskazuje na to, iż w krajach CEE (Central Eastern Europe) tempo wzrostu sektora IT / ICT będzie w nadchodzącym okresie o wiele wyższe niż tempo wzrostu PKB poszczególnych państw, co jest dodatkowo dobrym sygnałem dla tego sektora gospodarki. Technologie, które w dalszym ciągu będą dynamicznie się rozwijały i spotkają się z zainteresowaniem klientów to z pewnością rozwiązania dające widoczne oszczędności, rozwiązania dające szybkie analizy biznesowe, szeroko rozumiane rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i przechowywania danych oraz oczywiście technologie „nowe”, jak tzw. chmura, czy też wykorzystanie biznesowe mediów społecznościowych.

szubert.krzysztof.b.150x225Zawirowania minionego okresu, spadek koniunktury, przejęcia, fuzje i upadki firm działających w Polsce w obszarze technologii informatyczno – telekomunikacyjnych w pewnym sensie oczyściły rynek, pozostawiając na nim sprawne organizacje potrafiące działać nie tylko w okresie wzrostów i popytu, ale także w sytuacji znacznego spowolnienia gospodarczego. Jest to oczywiście dobra informacja dla klientów, partnerów oraz dystrybutorów, gdyż dostawcy i odbiorcy technologii IT, którzy na rynku pozostali, zreorganizowali się, pozyskali nowe linie produktowe, czy kompetencje są z pewnością potencjalnie „stabilniejszymi” organizacjami, zweryfikowanymi przez rynek.

Z pewnością firmy korzystające z funduszy unijnych (szerokorozumiani beneficjanci) muszą brać pod uwagę okres przejściowy pomiędzy poprzednią perspektywą 2007-2013 jak i nową 2014-2012, zatem w 2013 roku nie będzie zasadniczo nowych funduszy unijnych – co część z firm z pewnością odczuje. Wielkość rynku IT za 2012 szacujemy obecnie na poziomie 10 miliardów USD, czyli cały czas jest to młody rynek. Realny poziom wzrostu bardzo ciężko obiektywnie oszacować, ponieważ jest to w dużej mierze związane z napływem środków unijnych (które w pewnym sensie te analizy zaburzają), jak i przyjmowany do przeliczeń kurs USD / EURO, którego wahania roczne są właśnie na poziomie wzrostu rynku, czyli jest to przedział 5-10%.

Co gorsze, coraz częściej można spotkać analizy, z których wynika iż polski rynek IT od kilku lat rozwija się wolniej niż rynek światowy, co w perspektywie ogromnych funduszy unijnych, jak i potrzeb polskiej gospodarki w zakresie innowacyjności – budzi spore obawy. W dalszym ciągu większość sprzedaży (około 60%) stanowi sprzęt, pozostałe 40% to oprogramowanie i usługi, przy czym sprzedaż oprogramowania i usług systematycznie wzrasta, co jest dobrym sygnałem dla sektora nowoczesnych technologii oraz firm oferujących tzw. wartość dodaną.

Priorytety dla polskiego rządu na kolejny okres to konsekwentnie i bez zmian:

  1. Zwiększanie możliwości dostępu do Internetu przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości wykorzystania tego medium.
  2. Zwiększenie potrzeby wykorzystania nowoczesnych technologii ICT w procesie nauczania (głównie w szkolnictwie).
  3. Dostarczenie zintegrowanych i kompleksowych elektronicznych usług administracji publicznej.

Jeżeli Polska ma wykorzystać swój potencjał gospodarczy oraz szansę, jaką daje gospodarka oparta na wiedzy, niezbędne jest proaktywne i konsekwentne stanowisko polityczne, wspierające długoterminowo politykę w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego oraz sprawna koordynacja tego procesu. W przeciwnym razie w dalszym ciągu będziemy pozycjonowani w „ogonie” Europy, a dzieląca nas w tym zakresie przepaść do czołówki Europy będzie stale się powiększać.

Krzysztof Szubert
minister ds. cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
p-cy Komisji BCC ds. Informatyki, Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

Udostępnij artykuł: