Świetny raport z rynku pracy. Draghi gotowy uruchomić ABS

Finanse i gospodarka

Świetny raport o zatrudnieniu w USA, który w czerwcu okazał się jednym z najlepszych w ostatnich kilkunastu miesiącach, umocnił dolara. Gołębi komentarz M. Draghiego po posiedzeniu ECB osłabił euro. W efekcie eurodolar może atakować poziom 1.36.

Świetny raport o zatrudnieniu w USA, który w czerwcu okazał się jednym z najlepszych w ostatnich kilkunastu miesiącach, umocnił dolara. Gołębi komentarz M. Draghiego po posiedzeniu ECB osłabił euro. W efekcie eurodolar może atakować poziom 1.36.

Raport o zatrudnieniu w USA w czerwcu okazał się jednym z najlepszych w ostatnich kilkunastu miesiącach. Liczba miejsc pracy stworzonych poza rolnictwem wzrosła o 288 tys. o 72 tys. przewyższając medianę prognoz ekonomistów. O 29 tys. na korzyść zrewidowano dane za dwa poprzednie miesiące. W sektorze prywatnym w czerwcu wykreowano 262 tys. nowych miejsc pracy wobec oczekiwanych 215 tys. W usługach 236 tys. etatów, w przemyśle 16 tys. O 6 tys.  wzrosło zatrudnienie w budownictwie. Stopa bezrobocia spadła o 0,2 pp. do 6,1 proc., co jest najlepszym wynikiem od września 2008 r. Oczekiwano jej stabilizacji na poziomie 6,3 proc.

Odsetek zatrudnionych do populacji ogółem (participation rate) nie zmienił się w ubiegłym miesiącu i wyniósł 62,8 proc. Stopa zatrudnienia (employment ratio) wzrosła, po raz pierwszy od marca o 0,1 pp. do 59,0 proc. Średnia godzinowa płaca wzrosła o 0,2 proc. m/m i 2,0 proc. r/r (do 24,45 dol./h.). Liczba przepracowanych w tygodniu godzin utrzymała na poziomie z maja (34,5 h/tydz.).

Czwartkowe dane wskazują na dalsze uzdrawianie sytuacji na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Z punktu widzenia Rezerwy Federalne raport daje pozytywny obraz gospodarki pracującej na pełnych obrotach. Wątpliwe jest jednak, by Fed zdecydował się przyspieszyć cięcia programu QE. Proces wychodzenia z łagodzenia ilościowego będzie przebiegał w dotychczasowym tempie. Zakończy się w październiku br. Podwyżki stóp procentowych pojawią się jednak szybciej niż oczekuje tego rynek. Nastąpi to już wiosną przyszłego roku, a nie dopiero w jego II poł.

Jeśli chodzi o dolara, bliski 300 tys. wzrost liczby nowych miejsc pracy jest z pewnością pozytywną informacją i powinien wspierać notowania amerykańskiej waluty. Skalę pozytywnego zaskoczenia w danych za czerwiec można porównać kwietniowego (ostatecznie wzrost wyniósł 304 tys. etatów). Cały maj przyniósł natomiast wyraźne wzmocnienie amerykańskiej waluty w relacji do euro. Spadki kursu EUR/USD napędzane były w dużej mierze oczekiwaniami na działania ze strony Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Niemniej, rosnąca dysproporcja między poziomem rozwoju Stanów Zjednoczonych i Europy to bez wątpienia czynniki faworyzujący dolara w średnim i długim terminie.

Tymczasem na konferencji prasowej po posiedzeniu EBC, na którym pozostawiono parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie, M. Draghi powtórzył, że Bank gotów jest użyć niekonwencjonalnych środków, by zapobiec utrzymywaniu się inflacji na niskim poziomie. W związku z tym zintensyfikowano przygotowania do programu skupu papierów zabezpieczonych aktywami (asset-backed securities, ABS). Jeśli perspektywa zachowania inflacji zmieni się na niekorzyść, program ABS zostanie wdrożony.

Przedstawiono również szczegóły programu TLTRO (Targeted Long-Term Refinancing Operations). Maksymalną kwotę pożyczek ustalono na 1 bln euro. Pierwsze dwie transze finansowania zostaną udostępnione 18 września i 11 grudnia br. Między marcem 2015 r. a czerwcem 2016 r. przeprowadzonych zostanie 6 kolejnych aukcji.

Draghi poinformował również, że począwszy od stycznia 2015 r. posiedzenia EBC będą odbywać się nie co miesiąc, ale co 6 tygodni. Wzorem innych banków centralnych, publikowane zaczną być również sprawozdania ze spotkań (minutes). Choć od nowego roku techniczny charakter działania EBC będzie zbliżony do Fed, jak zapewnił Draghi, Bank nie zamierza synchronizować działań z amerykańska instytucją. 

EURPLN: Gołębi wydźwięk konferencji prasowej M. Draghiego spowodował osłabienie wspólnej waluty do praktycznie wszystkich frontach. Około 1 grosz zyskał także złoty. Umocnienie naszej waluty może być kontynuowane w krótkim terminie na bazie dobrych informacji (rynek pracy i giełda) płynących zza oceanu. Dzisiaj 4 lipca a zatem Święto Niepodległości w USA. Oznacza to, że dzisiaj rynki powinny być spokojne i utrzymać okolice bieżących notowań.

EURUSD: Dolar zyskał po świetnym raporcie z rynku pracy. Poza wybornym wynikiem za czerwiec miały miejsce także dodatnie rewizje w maju i kwietniu. Mimo to 36-ta figura ciągle się broni jednak po tak dobrych danych powinno nastąpić jej przełamanie. Święto w USA oczywiście ogranicza dzisiaj zmienność eurodolara.

Damian Rosiński
Dom Maklerski AFS

Udostępnij artykuł: