Święto Spółdzielczości Bankowej 2016: Jubileusz w nowych warunkach

NBS 2016/07-08

Jubileuszowy nastrój i... sportowe emocje - tak w największym skrócie podsumować można atmosferę podczas tegorocznego Święta Spółdzielczości Bankowej. Dosłownie kilkanaście minut przed rozpoczęciem gali nasi piłkarze dali wszystkim powód do radości, wygrywając z reprezentacją Ukrainy 1:0. Piłkarskie akcenty dało się zauważyć również w wystroju sali w warszawskim Hotelu Gromada, w którym odbywała się uroczystość.

0001

Jubileuszowy nastrój i... sportowe emocje - tak w największym skrócie podsumować można atmosferę podczas tegorocznego Święta Spółdzielczości Bankowej. Dosłownie kilkanaście minut przed rozpoczęciem gali nasi piłkarze dali wszystkim powód do radości, wygrywając z reprezentacją Ukrainy 1:0. Piłkarskie akcenty dało się zauważyć również w wystroju sali w warszawskim Hotelu Gromada, w którym odbywała się uroczystość.

Konrad Machowski

Powody do zadowolenia mieli tego dnia nie tylko futboliści. Kilka godzin wcześniej odbyło się XXVI Walne Zgromadzenie Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, podczas którego funkcję jego prezesa na kolejną kadencję objęła Krystyna Majerczyk- -Żabówka. Rozpoczynając uroczystość, przypomniała, że polscy spółdzielcy już od przeszło 150 lat konsekwentnie tworzą infrastrukturę finansową na obszarach niskiego ubankowienia. - Nasze święto to zarazem okazja, żebyśmy wspólnie pokazali siłę bankowości spółdzielczej - zaapelowała do zgromadzonych Krystyna Majerczyk-Żabówka.

nbs.2016.07-08..foto.022.a.400x- Bankowość się diametralnie zmienia; również i ta nasza lokalna bankowość podlega gruntownym zmianom - tymi słowami sytuację na rynku podczas minionych kilkunastu miesięcy podsumował prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i członek Komisji Nadzoru Finansowego Zdzisław Sokal. Jednym z kluczowych wyzwań jest otoczenie niskich stóp procentowych; prezes BFG zaznaczył, iż funkcjonowanie w tym środowisku z jednej strony pozwala bankom zwiększyć akcję kredytową, z drugiej jednak wiąże się ze spadkiem wartości dodanej oraz generuje potencjalne ryzyka w przyszłości. Ale przed polską bankowością spółdzielczą otwierają się też nowe perspektywy. Zwolnienie małych, lokalnych placówek z tzw. podatku bankowego, redukcja obciążeń na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla placówek uczestniczących w systemach ochrony instytucjonalnej czy wreszcie zmiana zasad korzystania z Funduszu Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych - te wszystkie czynniki lokalna bankowość może i powinna wykorzystać do budowy swej pozycji rynkowej. w jakimś stopniu zdyskontować i budować przewagę. - Jestem pewien, że marzymy dalej o wielkiej bankowości spółdzielczej, zajmującej więcej niż 8% sumy bilansowej sektora bankowego w Polsce. Życzę państwu sukcesów, stabilnego rozwoju, a w perspektywie chciałbym, żeby został zrealizowany wynik dwucyfrowy - zakończył swe wystąpienie Zdzisław Sokal.

IPS to przede wszystkim mniej ryzyka

Dzień, w którym odbywała się inauguracja tegorocznego Święta Bankowości Spółdzielczej miał dla polskiego sektora finansowego szczególne znaczenie z jeszcze jednego powodu. W tym właśnie dniu oficjalnie objął urząd nowy prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. dr hab. Adam Glapiński. Pozdrowienia od nowego prezesa NBP przekazał zgromadzonym jego zastępca - dr Jacek Bartkiewicz. W swym wystąpieniu przypomniał, iż polska bankowość spółdzielcza dysponuje ponad 112 mld zł aktywów. Wskazując na liczne wyzwania dla całej bankowości, jak również sektora spółdzielczego, przedstawiciel polskiego banku centralnego zaapelował do lokalnych instytucji o refleksję nad przyjętym modelem prowadzenia biznesu i rozważenie, czy aby na pewno odpowiada on współczesnym wyzwaniom. - Wiadomo, że przy niskich stopach procentowych należy szukać określonych pomysłów, żeby bank - oprócz tego, że świetnie obsługuje okoliczną i lokalną społeczność, również zarabiał na swój rozwój - stwierdził Jacek Bartkiewicz. Jednym z rozwiązań pozwalającym na zmniejszenie ryzyk jest system ochrony instytucjonalnej. Wiceprezes NBP zadeklarował pełne wsparcie dla placówek, które będą uczestniczyły w tego rodzaju przedsięwzięciach.

nbs.2016.07-08..foto.023.a.400xKonkurencyjność, Zaufanie, Bezpieczeństwo i Samopomoc - tak skrót KZBS rozszyfrował wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Wojciech Kwaśniak. Przejawem ostatniej z wymienionych cech bankowości spółdzielczej są - zdaniem wiceszefa KNF - systemy IPS, do których przynależy już ponad 70% polskich banków lokalnych. Funkcjonowanie systemów ochrony instytucjonalnej to z jednej strony większa samokontrola sektora, z drugiej zaś - możliwość odpowiednio wczesnej interwencji płynnościowej i kapitałowej dla banków, które z różnych powodów znalazły się w kryzysie. Wojciech Kwaśniak podkreślił również, że nadzór z niepokojem obserwuje poczynania tych placówek, które nie przyłączyły się do spółdzielni IPS, równocześnie nie składając wniosków o utworzenie nowego banku zrzeszającego. - Oznacza to, że wobec tej grupy banków nadzór publiczny musi być bardziej uważny, aniżeli wobec tych poddanych wzmożonej kontroli spółdzielczej - po to, by nie powtarzały się incydenty związane z kłopotami banków pozostawionych samym sobie - stwierdził. Przypomniał również, że przepisy dopuszczające utworzenie tzw. zrzeszenia zintegrowanego jednoznacznie określają, iż powołany w tym celu bank może zajmować się wyłącznie obsługą zrzeszonych instytucji. - To oznacza, że taki bank nie będzie mógł prowadzić żadnej działalności, z której będzie mógł pokrywać własne koszty. To również oznacza, że banki spółdzielcze będą musiały w całości pokrywać koszty takiej instytucji - zaznaczył Wojciech Kwaśniak.

Wspólnie wykorzystać jedyną taką szansę

- 25 lat temu nastąpił koniec mojej przygody z bankowością spółdzielczą - tym stwierdzeniem rozpoczął swe wystąpienie Tadeusz Cymański, poseł i członek sejmowej Komisji Finansów, a w minionych latach również lustrator banków spółdzielczych w woj. elbląskim. Podkreślił, iż polska bankowość spółdzielcza nie oczekuje protekcji, oczekuje raczej preferencji. Takiego właśnie wsparcia lokalnym placówkom udziela na co dzień wiele samorządów; instytucje samorządowe uczestniczą również w licznych akcjach społecznych, inicjowanych przez sektor bankowości spółdzielczej. - Życzyłbym nam wszystkim, żebyśmy doczekali kolejnych rocznic, całej bankowości spółdzielczej życzę, aby nie odrywała się od korzeni - powiedział zgromadzonym Tadeusz Cymański.

nbs.2016.07-08..foto.023.b.400xWśród uczestników święta polskiej bankowości spółdzielczej nie mogło zabraknąć prezesa Związku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza. Gratulując prezes KZBS wyboru na kolejną kadencję, podkreślił, że dzięki jej wysiłkowi udało się w ostatnich latach wypracować większościowe porozumienie dla polskiej bankowości spółdzielczej. - Chciałbym podziękować za naprawdę dobrą współpracę w ostatnich trzech latach - powiedział prezes ZBP. Odniósł się też do sytuacji polskiego sektora spółdzielczego w niepewnych uwarunkowaniach makroekonomicznych - przytoczył słowa prezydenta USA Johna Fitzgeralda Kennedy’ego, wypowiedziane w obliczu krytyki amerykańskiego programu kosmicznego: "My się nie zajmujemy sprawami drobnymi. Musimy wyznaczyć sobie wielki cel po to, by organizować wysiłek całej społeczności dla sprawy o wiele ważniejszej, nie tylko dla tego narodu, ale i dla całej ludzkości". - Specjalnie przywołałem ten przykład, żeby powiedzieć, że w roku 2016 w polskiej bankowości lokalnej wydarzyło się przedsięwzięcie, które może być wielkim przełomem w budowie nowego modelu polskiej bankowości lokalnej - tymi słowami prezes ZBP jednoznacznie nawiązał do transformacji modelu polskiej bankowości spółdzielczej, związanego z utworzeniem IPS. Zdaniem Krzysztofa Pietraszkiewicza, nowe zasady organizacyjne wewnątrz sektora spółdzielczego należy w optymalny sposób wykorzystać na rzecz zwiększania efektywności funkcjonowania poszczególnych placówek, zdobywania nowych rynków i redukcji kosztów działalności. - Wierzę, że we współpracy i przy wsparciu dobrych rozwiązań regulacyjnych będzie to możliwe - taką szansę mamy raz na kilka lat i chodzi o to, by tę szansę wykorzystać - tym apelem zakończył swe wystąpienie prezes Związku Banków Polskich.

W dalszej części uroczystości ogłoszono wyniki dwóch konkursów zorganizowanych przez KZBS. Pierwszy z nich, pod hasłem "Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej", ma za cel uhonorowanie tych placówek, które w ponadprzeciętny sposób angażują się w działalność na rzecz społeczności lokalnej. W tegorocznej edycji oprócz trzech konkursowych miejsc przyznano również siedem wyróżnień.

W gronie laureatów znalazły się:

I. Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

II. Bank Spółdzielczy w Limanowej

III. Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem

Wyróżnienia otrzymały:

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

Bank Spółdzielczy w Miliczu

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Bank Spółdzielczy w Kolnie

Vistula Bank Spółdzielczy w Czerwińsku z siedzibą w Wyszogrodzie

Bank Spółdzielczy w Krotoszynie.

nbs.2016.07-08..foto.024.b.400xSzczególne znaczenie, z uwagi na edukacyjną misję banków spółdzielczych, ma inicjatywa "Konkurs SKO - Młodzi Mistrzowie Oszczędzania". Nagradzane są najbardziej aktywne formy współdziałania pomiędzy szkołami a działającymi na tym samym terenie bankami spółdzielczymi. Nagrodę główną w tegorocznej edycji konkursu uzyskała Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, prowadząca SKO pod patronatem Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. Wyróżnienia przyznano ex aequo Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, działającej w ramach SKO pod patronatem Banku Spółdzielczego w Czyżewie oraz Szkole Podstawowej w Wyszanowie, współpracującej w tym zakresie z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Lututowie.

 
Udostpnij artyku: