Sygnały z Ameryki wyznaczą ścieżkę długowi

Komentarze ekspertów

Przez całą środę rentowności na bazowych rynkach długu pozostawały względnie stabilne, po tym jak w przez pierwsze dwa dni tygodnia notowaliśmy spadki stymulowane przez uruchomienie zakupów przez EBC. Rynek zignorował słabsze niż oczekiwano oraz niż poprzednie odczyty produkcji przemysłowej w Chinach (6,8% r/r - realizacja, 7,8% - oczekiwania, 7,9% - poprzedni odczyt). Podobnie potraktowane zostały słabsze niż średnia prognoz odczyty produkcji przemysłowej w Zjednoczonym Królestwie oraz wyższa niż spodziewana szwedzka inflacja.  W konsekwencji krzywa niemiecka przesunęła się w dół o 2 pb. w długim jej krzywej, podczas gdy krzywa amerykańska poszła w górę o 1 pb.

Do końca tygodnia czeka nas jeszcze publikacja wskaźników CPI i HICP w Niemczech i Włoszech oraz ogłaszane za oceanem informacje o tygodniowych zasiłkach, sprzedaży detalicznej i nastrojach konsumentów Michigan. Naszym zdaniem żadna z tych danych nie jest na tyle istotna, by w wyraźny sposób wpłynąć na wyceny długu w Europie i USA. Nowy silny impuls przyniesie kolejny tydzień, w którym spodziewane jest ogłoszenie informacji o zakupach długu przez EBC (wtorek). Jednak kluczowa dla rynku będzie środowa konferencja Fed (wraz z prezentacją nowej projekcji). Wyraźniejsze zasugerowanie przez FOMC konieczności podwyżek stóp (co jest naszym scenariuszem bazowym) będzie sygnałem do wzrostów rentowności w USA i korekty wysokich wycen Bunda.

W środę na krajowym rynku obligacji skarbowych miało miejsce lekkie odreagowanie po wyprzedaży z przełomu tygodnia. Brak publikacji ważniejszych danych makro z kraju i ze świata (za wyjątkiem informacji o stanie chińskiego sektora przemysłowego) oraz wypowiedzi niektórych członków RPP, z których wynikało, że droga do kolejnych obniżek stóp nie została definitywnie zamknięta pozwolił na niewielkie spadki rentowności krajowych papierów skarbowych. W konsekwencji krzywa obligacji obniżyła się o 1 pb. w krótkim końcu i 2-3 pb. w środku i długim końcu krzywej. Stawki FRA wzrosły o 2-3 pb. w segmencie 18X21-21X24.

W czwartek nie spodziewamy się większych zmian na krajowym rynku stopu procentowej.  Podjęta dziś rano, niespodziewana decyzja o cięciu stóp o 25 pb.,  przez bank centralny Korei Południowej nie będzie miała wpływu na rynek. Inwestorzy będą oczekiwać na, zaplanowaną na piątek, publikację danych o inflacji w Polsce. Naszym zdaniem dane inflacyjne z kraju nie zaskoczą (średnia prognoz jest ustawiona na -1,4% r/r), zaś kluczowy dla wycen krajowych papierów będzie wydźwięk marcowej konferencji Fed. Naszym zdaniem widoczny od początku roku wyraźniejszy związek między zachowaniem PLN5Yx5Y, a stawką USDIRS2Y wskazuje, że krajowa krzywa w segmencie 5Y-10Y jest obecnie najbardziej narażona na podwyższenie kosztu finansowania w USD. W mniejszym stopniu wpływ na nią mieć będą krajowe dane makro, czy programu skupu obligacji prowadzonego przez EBC. Naszym zdaniem ten ostatni będzie kotwicą dla krótkiego końca krzywej.

Ministerstwo Finansów planuje dziś aukcję obligacji WZ0124, DS0725 i WS0428 o wartości 3-4 mld PLN. Zapowiadana podaż jest nieznacznie mniejsza niż pierwotnie szacowano.

 150312.pko.proc.01.400x150312.pko.proc.02.300x150312.pko.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: