Sygnały: lipec- sierpień 2009

NBS 2009/07-08

KUSZENIE KOWALSKIEGO Z raportu Expandera wynika, że w bankowej wojnie o oszczędności Polaków wysokość oprocentowania powoli schodzi na drugi plan. Niektó­re banki, choć nie oferują najwyższe­go oprocentowania na rynku, to liczą, że uda im się przyciągnąć pieniądze klientów dzięki promocjom. W BGŻ promocja dotyczy lokat 3-miesięcz-nych. Osoby, które z tej oferty sko­rzystają, mają szansę wygrać 3 sztabki złota. Bank Śląski i Kredyt Bank objęły promocją konta oszczędnościowe. W tym pierwszym można wygrać cztery samochody, rowery i nawigacje GPS. Ciekawszą promocję wprowadził jednak Kredyt Bank. Osoba, która za­chęci kogoś do otwarcia konta, otrzy­ma 50 zł (tyle samo dostanie osoba, która to konto otworzy). Warunkiem wypłaty nagrody jest jednak przele­wanie na nowe konto wynagrodzenia w kwocie przynajmniej 500 zł. Wy­grać można nie więcej niż 750 zł.

KUSZENIE KOWALSKIEGO Z raportu Expandera wynika, że w bankowej wojnie o oszczędności Polaków wysokość oprocentowania powoli schodzi na drugi plan. Niektó­re banki, choć nie oferują najwyższe­go oprocentowania na rynku, to liczą, że uda im się przyciągnąć pieniądze klientów dzięki promocjom. W BGŻ promocja dotyczy lokat 3-miesięcz-nych. Osoby, które z tej oferty sko­rzystają, mają szansę wygrać 3 sztabki złota. Bank Śląski i Kredyt Bank objęły promocją konta oszczędnościowe. W tym pierwszym można wygrać cztery samochody, rowery i nawigacje GPS. Ciekawszą promocję wprowadził jednak Kredyt Bank. Osoba, która za­chęci kogoś do otwarcia konta, otrzy­ma 50 zł (tyle samo dostanie osoba, która to konto otworzy). Warunkiem wypłaty nagrody jest jednak przele­wanie na nowe konto wynagrodzenia w kwocie przynajmniej 500 zł. Wy­grać można nie więcej niż 750 zł.

KIM SĄ NASI „LOKATORZY”?

Według badania fi rmy Acxiom (prze­prowadzonego na zlecenie Open Fi-nance) po kredyty bankowe – w róż­nej formie – sięga 28 proc. Polaków. Trzy czwarte kredytobiorców to osoby poniżej 50 roku życia. W akcje inwe­stuje – bezpośrednio – 3,8 proc. doro­słych Polaków. W tej grupie 53,5 proc. stanowią osoby po pięćdziesiątce. Naj­częściej wybieraną formą inwestycji są jednak najprostsze instrumenty, tj. lokaty bankowe. Prawie 10 proc. do­rosłych Polaków ma jakąś lokatę ter­minową. Jak można się domyślać, naj­chętniej sięgają po nie osoby starsze – pięćdziesięciolatkowie i starsi mają 57-proc. udział w grupie posiadaczy depozytów. Aż 41 proc. „lokatorów” to emeryci i renciści, a 10 proc. posiada­czy lokat ma dochody poniżej tysiąca złotych na rodzinę.

UCIEC SPOD BELKI

Maleją różnice między atrakcyjnie oprocentowanymi lokatami a rachun­kami oszczędnościowymi. Z analiz Expandera wynika, że najlepsze trzy­miesięczne lokaty Getinu, AIG, Meritum Banku oraz Dominetu i Fortisa są oprocentowane na 6,5 proc, lecz najatrakcyjniejsze rachunki oszczędnoś­ciowe ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: