Sygnity podpisało umowę znaczącą z BGK na centralny system bankowy

Bankowość

7 grudnia br. Sygnity S.A. podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na Centralny System Bankowy. Zamówienie obejmuje zarówno uruchomienie produkcyjne systemu CSB, jak również jego integrację w ramach architektury korporacyjnej Banku. Wartość umowy to blisko 54 miliony złotych brutto.

7 grudnia br. Sygnity S.A. podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na Centralny System Bankowy. Zamówienie obejmuje zarówno uruchomienie produkcyjne systemu CSB, jak również jego integrację w ramach architektury korporacyjnej Banku. Wartość umowy to blisko 54 miliony złotych brutto.

System CSB to rozwiązanie, które zastąpi obecnie stosowane rozwiązanie informatyczne w zakresie: bezpośredniej obsługi klienta, administracji "produktami" banku - w szczególności umowami kredytowymi, umowami depozytowymi i rachunkami bieżącymi - wsparcia procesów biznesowych związanych z obsługą klientów i posiadanych przez nich produktów, funkcjonalności księgi głównej bankowej, a także spełniania wymogów regulacyjnych oraz sprawozdawczych nałożonych na Bank.

Przetarg na nowy system bankowy dla Banku Gospodarstwa Krajowego był jednym z priorytetowych przetargów dla Sygnity w bieżącym roku. Sygnity dostarczy do BGK i uruchomi produkcyjnie kompleksowy system bankowy FLEXCUBE uzupełniony o autorskie rozwiązania Sygnity. Jestem przekonany, że wzorem innych Klientów, korzystających z tego systemu w Polsce, Bank BGK usprawni procesy operacyjne i uzyska możliwość jego swobodnego rozwoju w przyszłości. - mówi Bogdan Zborowski, Wiceprezes Zarządu ds. Komercyjnych w Sygnity S.A., odpowiedzialny za sprzedaż - Otwartość na zamiany funkcjonalne i skalowalność rozwiązania, które będzie dostarczone do BGK to cecha, która wyróżnia system FLEXCUBE spośród innych tego typu rozwiązań. Bardzo ważnym elementem jest możliwość rozwoju tego systemu własnymi siłami banku co wpływa zarówno na koszty uruchomienia, jak również na koszty utrzymania w przyszłości. Kompetencje Sygnity związane z budową i wdrażaniem Centralnych Systemów Bankowych należą do najważniejszych w naszej ofercie dla banków i instytucji finansowych. Wygrany przetarg i podpisana umowa jest tego najlepszym potwierdzeniem. - podsumowuje Wiceprezes Zborowski.

Zarząd jest zadowolony z rozstrzygnięcia. W trakcie weryfikacji przez KIO zarzutu o "rażąco niską cenę" Spółka wykazała, że zaoferowany poziom cenowy jest dla niej korzystny ponieważ zapewnia pozytywny rachunek wyników. Warto zaznaczyć, że nie można porównywać ze sobą dwóch różnych ofert, które Sygnity składało w dwóch postępowaniach przetargowych dla BGK. Aktualne zamówienie będzie bowiem realizowało jedynie wybrany fragment pierwotnie rozważanego przez Klienta zakresu.

Sygnity konsekwentnie buduje portfel zamówień na 2016. Przychody na rok obrotowy 2016 z umów podpisanych do 8 grudnia wynoszą 296,7 mln PLN. W stosunku do  stanu odnotowanego na dzień 31 lipca i opublikowanego w sierpniu br. backlog jest wyższy o 89%.

Wygrana Sygnity istotnych przetargów umacnia pozycję Grupy w trzech kluczowych obszarach biznesowych. Obok sektora bankowo-finansowego także public, utilities i telco są mocnymi filarami biznesowymi firmy. Podpisane w ostatnim tygodniu umowy z BGK i ARiMR są niezwykle istotne dla naszych inwestorów i akcjonariuszy. Liczymy, że po korzystnym orzeczeniu KIO dotyczącym wygranej Sygnity w przetargu na ZUS do końca roku sfinalizujemy także tę umowę. - mówi Janusz R. Guy, Prezes Zarządu Sygnity S.A. - To dobra okazja, aby zwrócić uwagę, że backlog w segmencie public również wzrósł o 34,14 mln czyli 34,9 %, co należy uznać za sukces, zważywszy na fakt, że środki finansowania unijnego nowej perspektywy nie zostały jeszcze w pełni uruchomione. Jestem przekonany, że w kolejnych rozstrzygnięciach także w tym sektorze będziemy jednym z czołowych graczy. - podsumowuje Prezes Guy.

Źródło: Sygnity S.A.

Udostępnij artykuł: