Sylwia Morawska: Uwarunkowania prawne generują koszty po stronie banków i przedsiębiorców

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Sylwia Morawska - Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wypowiedź dla aleBank.pl: Sylwia Morawska - Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Sylwia Morawska: Ryzyko prawne generowane między innymi przez wymiar sprawiedliwości jest istotne dlatego, że przede wszystkim rodzi ogromne koszty po stronie przedsiębiorcy. Jeśli patrzymy na ryzyko w trzech obszarach: ryzyko regulacyjne, stosowania prawa i przestrzegania prawa - przedsiębiorca musi na bieżąco śledzić wszelkie zmiany, które następują w regulacjach i do nich się dostosowywać. To niewątpliwie rodzi koszty dostosowania do prawa. Poza tym rodzi konieczność wynajęcia obsługi prawnej - wiemy, że na te koszty nie każdy przedsiębiorca jest gotowy, w szczególności mikro, mały czy średni. W związku z tym sam musi na bieżąco śledzić prawo, a być może nie zawsze jest w stanie zidentyfikować wszystkie zmiany, co naraża go na nieprzestrzeganie prawa. Samo ryzyko prawne nie było do tej pory tak pogłębiane i nie było przedmiotem zainteresowań. Nie jest do tej pory skwantyfikowane. Myślę, że warto byłoby podjąć zintensyfikowane badania nad pojęciem ryzyka prawnego w trzech obszarach: ryzyka regulacyjnego, czyli zmian w prawie, ryzyka stosowania prawa w szczególności po stronie sądów i prokuratury i ryzyko przestrzegania prawa - jego nieprzestrzeganie rodzi odpowiedzialność karną, finansową. Istnieje też ryzyko kontraktowe czyli dochodzenia praw z umów.

Maciej Małek: Jakie czynniki sprawiają, że postępowania upadłościowe w naszym prawie są z jednej strony nieefektywne, z drugiej generują tak znaczne koszty na masie, z której powinni się zaspokajać wierzyciele?

SM: Jeśli chodzi o postępowania upadłościowe to pod przewodnictwem prof. Mączyńskiej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w SGH prowadziliśmy bardzo drobiazgowe badania w Sądzie Rejonowym w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Badaliśmy około 700 postępowań likwidacyjnych i badania są porażające. Wynika z nich, że średnio 10 procent wierzytelności wierzyciele odzyskują w stosunku do dłużników. Wyróżnia się Sąd Rejonowy we Wrocławiu, który jest w stanie odzyskać 35 procent. Porażają też wyniki kosztów postępowania - pożerają nawet do 40 procent całej zgromadzonej masy upadłościowej przez syndyka. Czynnikiem, który wpływa na tak niską odzyskiwalność to niska moralność płatnicza dłużników, a druga kwestia to bardzo długie postępowania upadłościowe i brak pozytywnych motywatorów dla syndyków.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Sylwia Morawska: Uwarunkowania prawne generują koszty po stronie banków i przedsiębiorców"

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: