SYNDYK – nowe możliwości zawodowe

Polecamy

Osoby poszukujące rozwoju zawodowego, pełnej wyzwań pracy, nowych możliwości także finansowych i prestiżowej funkcji mają świetną okazję zrealizować swój cel, biorąc udział w Kursie Syndyka. Kurs ten przygotowuje do zdania państwowego egzaminu i co za tym idzie, uzyskania licencji syndyka, która otwiera drzwi do nowych możliwości zawodowych.

Osoby poszukujące rozwoju zawodowego, pełnej wyzwań pracy, nowych możliwości także finansowych i prestiżowej funkcji mają świetną okazję zrealizować swój cel, biorąc udział w Kursie Syndyka. Kurs ten przygotowuje do zdania państwowego egzaminu i co za tym idzie, uzyskania licencji syndyka, która otwiera drzwi do nowych możliwości zawodowych.

Europejska Grupa Doradcza - ogólnopolska firma szkoleniowa zaprasza m.in. właścicieli firm prywatnych, dyrektorów, prezesów i członków zarządu firm i instytucji, pracowników administracji państwowej, osoby wykonujące już zawód syndyka na dotychczasowych zasadach lub zamierzające go wykonywać w najbliższej przyszłości, do udziału w Kursie Syndyka.

W jego ramach eksperci - praktycy z poszczególnych dziedzin omówią kompleksowo kierunki przebiegu postępowania upadłościowego i naprawczego w kontekście roli i obowiązków syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy. W otwarty i przystępny sposób zaprezentują nowe zasady przygotowania listy wierzytelności i planu podziału funduszy masy ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską, które jak wiemy są przewodnim tematem testów egzaminacyjnych.

W celu umożliwienia uczestnikom kursu efektywnego przygotowania się do egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości na stronie www.kurssyndyka.pl  udostępniamy zestawy pytań tekstowych wraz z odpowiedziami.

Rekrutacja na marcową edycję Kursu we Wrocławiu już trwa.

Osoby zdecydowane udziałem w Kursie prosimy o przysłanie formularza zgłoszeniowego do opiekunów kursu na adres: syndyk@kurssyndyka.pl

Informacji na temat kursu udzielają doradcy EGD pod numerem telefonu: 62/767 89 09.

Zapraszamy serdecznie!

Udostępnij artykuł: