System do obsługi zajęć egzekucyjnych w modelu cloud

Bankowość / Tylko u nas

Banki zainteresowane automatyzacją zajęć na rachunkach dłużników mogą korzystać z tego narzędzia w zamian za miesięczny abonament. Jest to możliwe w przypadku specjalnej wersji systemu: "Ferryt RZE", opracowanej przez firmę DomData.

Banki zainteresowane automatyzacją zajęć na rachunkach dłużników mogą korzystać z tego narzędzia w zamian za miesięczny abonament. Jest to możliwe w przypadku specjalnej wersji systemu: "Ferryt RZE", opracowanej przez firmę DomData.

Ferryt.RZE jest oprogramowaniem wspierającym banki na wszystkich etapach i we wszystkich rodzajach zajęć egzekucyjnych rachunków bankowych. Dzięki swojej funkcjonalności, pozwala bankom usystematyzować pracę, nadać jej charakter procesowy a także ograniczyć czas obsługi zajęć. System oferowany jest w tradycyjnym modelu wdrożeniowym (zakup licencji i usług wdrożeniowych, instalacja w siedzibie nabywcy) oraz we wspominanym wyżej modelu usługowym typu: Software as a Service (SaaS).

Podstawowym celem wdrożenia tego typu narzędzia jest automatyzacja procesów w obszarze zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych. Dostarczony przez DomData system wspiera pracowników banku na wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego. Zdefiniowane w systemie Ferryt procesy umożliwiają między innymi rejestrację zajęcia egzekucyjnego, jego aktualizację, zawieszenie oraz odwołanie, spłaty całkowite i częściowe zajęcia, dyspozycje klienta dot. kwoty wolnej, obsługę zbiegu. Obsługiwane są również zajęcia okresowe i alimentacyjne. Procesy definiują, które akcje wykonywane są manualnie przez użytkownika, a które podlegają automatyzacji. System wyposażony jest w szereg elementów niezbędnych do przeprowadzenia zajęcia egzekucyjnego, m.in. algorytmy obliczeń odsetek, wyboru rachunków do spłat, generacji wewnętrznej numeracji pism i zajęć, wyliczania kwoty wolnej na bazie danych dostarczanych z systemu centralnego banku.

- Jeśli chodzi o zarządzanie zajęciami egzekucyjnymi to w Polsce nie ma przeszkód prawnych, aby korzystać w tym obszarze z aplikacji dostępnych w modelu chmurowym, co więcej, tego typu aplikacje są akceptowane przez instytucje nadzorujące funkcjonowanie rynków finansowych. Drugi powód związany jest bezpośrednio z rosnącym popytem na taki sposób wykorzystania systemów IT. Część naszych klientów wybiera właśnie taki rodzaj rozliczeń, choćby ze względu na fakt, iż aplikacje dostępne w tym modelu to mniejsza różnorodność infrastruktury IT, nad którą musi czuwać wewnętrzny dział IT banku. Proza życia pokazuje, że to dosyć istotny czynnik wyboru, gdyż nawet nieduże banki w Polsce dysponują bardzo zróżnicowanym środowiskiem systemowym i sprzętowym. Zapewnienie mu ciągłości działania, wysokiej dostępności i wydajności to spore wyzwanie, zwłaszcza, że po stronie użytkowników biznesowych ciągle pojawiają się nowe oczekiwania w odniesieniu do funkcjonalności systemów IT i kolejnych procesów, które mają być przez te systemy wspierane. - mówi Radosław Mączyński, wiceprezes zarządu DomData.

Ferryt RZE jest też wyposażony w moduł integracyjny z systemem "OGNIVO" i dzięki temu umożliwia odbieranie zapytań składanych przez organy egzekucyjne w Krajowej Izbie Rozliczeniowej oraz, po weryfikacji danych w systemach banku, udzielanie stosownej odpowiedzi. System DomDaty posiada też stosowny certyfikat zgodności wymiany danych z systemem OGNIVO Krajowej Izby Rozliczeniowej, a certyfikacja potwierdza, że Ferryt RZE wymienia dane pomiędzy komornikami, ZUS, Urzędami Skarbowymi i bankami w sposób autoryzowany przez KIR.

Marcin Złoch

Udostępnij artykuł: