System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Najbezpieczniejszy kwartał od 10 lat

NBS 2018/10

W II kw. 2018 r. Polacy zastrzegli w bankach ponad 37 tys. zgubionych i skradzionych dokumentów tożsamości – to trzeci najlepszy wynik w historii. Regularnie rosnąca liczba zastrzeżeń zdecydowanie zwiększa skuteczność zapobiegania wyłudzeniom kredytów na cudze nazwisko. W okresie kwiecień–czerwiec 2018 r. podjęto tylko 1043 próby wyłudzenia kredytów na łączną kwotę 90,1 mln zł.

W II kw. 2018 r. Polacy zastrzegli w bankach ponad 37 tys. zgubionych i skradzionych dokumentów tożsamości – to trzeci najlepszy wynik w historii. Regularnie rosnąca liczba zastrzeżeń zdecydowanie zwiększa skuteczność zapobiegania wyłudzeniom kredytów na cudze nazwisko. W okresie kwiecień–czerwiec 2018 r. podjęto tylko 1043 próby wyłudzenia kredytów na łączną kwotę 90,1 mln zł.

WII kw. br. baza Systemu DOKUMENY ZASTRZEŻONE wzrosła o 37 192 zgłoszenia i zawierała łącznie 1 645 179 dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży.

– Bardzo cieszy nas to, że rośnie świadomość Polaków odnośnie potrzeby zastrzegania dokumentów – cieszą wzrosty liczby zastrzeżeń i związana z tym mniejsza liczba prób wyłudzeń. Przestępcy wiedzą, że ryzyko tego typu występku znacząco wzrasta. Banki intensywnie pracują nad kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, od lat jest to jeden z naszych priorytetów – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.– Coraz lepsze efekty prowadzonych przez nas kampanii to bardzo dobra wiadomość, jednak pamiętajmy, że problem jeszcze nie zniknął. Codziennie blokujemy kilkanaście prób wyłudzenia kredytu z wykorzystaniem cudzych danych tożsamości – przestępcy próbują wyłudzić w ten sposób średnio 1 mln zł dziennie – dodał Grzegorz Kondek, dyrektor ds. marketingu i PR w Centrum Prawa Bankowego i Informacji, koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

***

Związek Banków Polskich – wspólnie z Policją i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – rekomendują, aby zawsze w sytuacji utraty dokumentów tożsamości jak najszybciej zastrzec je w banku. Także wtedy, gdy dokumenty utraci osoba, która nie korzysta i nigdy nie korzystała z usług bankowych.Oto krótka instrukcja, co trzeba zrobić:1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami. Można to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości). Można także skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko w sytuacji, gdy ktoś miał tam założone wcześniej konto na utracony dokument).2. Powiadomienie Policji – w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu – informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu znajdują się na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.Warto pamiętać, że trzeba zastrzegać nie tylko dokumenty tożsamości, ale także utracone karty bankowe. W Polsce jest ich ponad 30 mln. Najłatwiej i najszybciej jest wykorzystać uniwersalny, międzybankowy System Zastrzegania Kart, dostępny pod numerem tel. +48 828 828 828. Wiele banków – jeden uniwersalny numer. System działa na całym świecie, w systemie 24/7.System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. Zastrzegać dokumenty powinni wszyscy – nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba natychmiast zrobić, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W kilka minut dane trafiają do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm korzystających z systemu.W systemie uczestniczą wszystkie polskie banki oraz wiele innych firm i instytucji. Pokazane powyżej logotypy banków przedstawiają wybranych uczestników systemu, którzy przystąpili do dodatkowej, społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Ich szczególne potraktowanie w niniejszym materiale jest wyrazem podziękowania ze strony Związku Banków Polskich za wkład w promocję idei zabezpieczenia nas wszystkich przed przestępstwami z wykorzystaniem kradzionych dokumentów. www.DokumentyZastrzezone.pl
Udostępnij artykuł: