System DomDaty automatyzuje obsługę księgową w BT&A

Finanse i gospodarka

DomData AG zautomatyzuje obsługę klientów firmy  doradczej BT&A DomData AG zakończyła wdrożenie platformy B2B w firmie  konsultingowej BT&A. Celem prac było przyśpieszenie wymiany dokumentacji  oraz informacji między firmą BT&A i jej klientami.

DomData AG zautomatyzuje obsługę klientów firmy  doradczej BT&A DomData AG zakończyła wdrożenie platformy B2B w firmie  konsultingowej BT&A. Celem prac było przyśpieszenie wymiany dokumentacji  oraz informacji między firmą BT&A i jej klientami.

Koncepcja rozwiązania bazuje na pełnej digitalizacji obiegu  dokumentów między kontrahentami na wszystkich etapach współpracy: począwszy od negocjacji kolejnych kontraktów, przez bieżącą wymianę dokumentów projektowych,  kadrowo-płacowych i księgowych, aż po różnego rodzaju raporty finansowe np. na  bazie danych źródłowych pobranych z systemów ERP klientów obsługiwanych za  pośrednictwem platformy B2B.

Przeniesienie części procesów na nową platformę pozwoli firmie  BT&A usprawnić obsługę swoich klientów, a także zmniejszyć poziom kosztów i pracochłonność wielu zadań.

Platforma B2B współpracuje bezpośrednio z Symfonią Forte i na  bazie zgromadzonych w tym systemie danych udostępnia klientom BT&A zdefinowane wcześniej raporty finansowe.

Budowany w BT&A  system B2B wykorzystuje autorskie oprogramowanie DomDaty: WorkNET  Smart oraz InForum BI Studio. Dodatkową zaletą rozwiązania  jest możliwość nieograniczonego kształtowania przyszłej funkcjonalności oraz  pełnej integracji z różnymi systemami finansowo-księgowymi, ERP czy dowolnymi bazami  danych.

Źródło: DomData AG

Udostępnij artykuł: