System e-HR w BGK

Finanse i gospodarka

14 lutego 2011 r. zawarta została umowa pomiędzy Konsorcjum Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. (lider), Young Digital Planet S.A., ALTA Sp. z o.o. oraz Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 

Umowa dotyczy świadczenia usług wdrożenia i udostępnienia systemu IT służącego obsłudze kadrowo-płacowej oraz kompleksowego zarządzania obszarem zasobów ludzkich.

Funkcjonalność rozwiązania IT w BGK obejmuje:

  • sprawne zarządzanie kadrami i płacami
  • kompleksowe zarządzanie czasem pracy i procesem szkoleń
  • szybkie raportowanie na potrzeby urzędów skarbowych, ZUS i informacji zarządczej firmy
  • pełną obsługę rozliczeń z ZUS i urzędami skarbowymi
  • zestawienia analityczne dla GUS
  • moduł “miękkiego” HR
  • centralną bazę danych z dostępem przez przeglądarkę www
  • bezpieczeństwo i poufność danych osobowych

Projekt trwał będzie cztery lata.

Udostępnij artykuł: