System Informacji Finansowej: rząd planuje przyjąć projekt w I kwartale 2021 r.

Prawo i regulacje

Rząd planuje przyjęcie w I kw. 2021 r. projektu ustawy, zakładającej utworzenie Systemu Informacji Finansowej (SInF) który ma służyć gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Młotek sędziowski, pieniądze i mężczyzna przy komputerze
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov

Rząd planuje przyjęcie w I kw. 2021 r. projektu ustawy, zakładającej utworzenie Systemu Informacji Finansowej (SInF) który ma służyć gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Celem projektowanego aktu prawnego jest utworzenie Systemu Informacji Finansowej (SInF) służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach (zdefiniowanych w tym projekcie szeroko, obejmujących rachunki bankowe, rachunki w SKOK, rachunki płatnicze w innych podmiotach, rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi), jak również o umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Do czego wykorzystywane będą informacje z Systemu?

Informacje z SInF mają być wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań ustawowych sądów, prokuratury, właściwych służb - policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Rozwiązania proponowane w regulacji

Proponowane w regulacji rozwiązania m.in.:
- zmniejszą koszty funkcjonowania oraz obciążenia biurokratyczne organów administracji publicznej oraz instytucji finansowych i innych podmiotów gospodarczych;
- usprawnią działanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i innych organów administracji publicznej uprawnionych do uzyskiwania informacji z SInF;
- zwiększą kontrolę nad realizowanymi działaniami służb w zakresie pozyskiwania informacji o rachunkach;
- ułatwią lokalizowanie składników majątkowych w związku z postępowaniami prowadzonymi przez enumeratywnie określone podmioty (służby, sądy i innego rodzaju organy publiczne) przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów określających procedurę takiego dostępu;
- umożliwią prowadzenie analizy proaktywnej, polegającej na analizie danych hurtowych gromadzonych w rejestrze w celu typowania tych rachunków, które mogą być wykorzystywane do działalności przestępczej, podano także.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: