System Informacji Oświatowej – rozporządzenie o wymaganiach technicznych

Samorząd

System Informacji Oświatowej to system lokalnych baz danych, którego minimalne wymagania techniczne zostały określone w rozporządzeniu, które weszło w życie 30 kwietnia 2012 roku.

System Informacji Oświatowej to system lokalnych baz danych, którego minimalne wymagania techniczne zostały określone w rozporządzeniu, które weszło w życie 30 kwietnia 2012 roku.

Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, warunków technicznych, jakie powinno spełniać inne niż udostępniane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, wydawania certyfikatu zgodności z SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO określa:

  1. minimalne wymagania techniczne dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 95 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
  2. warunki techniczne, jakie powinno spełniać inne niż udostępniane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, o którym mowa w art. 95 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
  3. dane zawarte we wniosku o wydanie certyfikatu zgodności z SIO, tryb postępowania homologacyjnego i wydawania certyfikatu zgodności z SIO oraz dane, jakie certyfikat zawiera;
  4. warunki techniczne przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO.

Na wprowadzenie nowego systemu, spełniającego minimalne wymagania techniczne rozpisane w rozporządzeniu, rząd przeznaczył kwotę 14 mln zł. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego są zdania, że środki te nie wystarczą na wprowadzenie SIO, a w szczególności na zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń.

 

Źródło: www.lex.pl

 

Udostępnij artykuł: