System Ochrony Instytucjonalnej: Popłyniemy w jednej łodzi

NBS 2012/05

1 stycznia 2013 r. wejdą w życie dyrektywa CRD IV oraz rozporządzenie CRR, które ustanawiają zaostrzone normy adekwatności kapitałowej i nową definicję funduszy udziałowych.

1 stycznia 2013 r. wejdą w życie dyrektywa CRD IV oraz rozporządzenie CRR, które ustanawiają zaostrzone normy adekwatności kapitałowej i nową definicję funduszy udziałowych.

Główne wyzwanie stanowi spełnienie wymogów wskaźnika pokrycia wskaźnika płynności krótkoterminowej (LCR) – banki zostaną zobowiązane do utrzymywania aktywów płynnych o wartości „co najmniej równej odpływom płynności pomniejszonym o napływy płynności w ciągu najbliższych 30 dni, w warunkach skrajnych”. Przewiduje się jednocześnie wyłączenie lokat międzybankowych z aktywów płynnych. Zdaniem KNF wdrożenie standardów Bazylei III wymaga zmiany modelu funkcjonowania zrzeszeń, a skutecznym rozwiązaniem jest wdrożenie unijnego Systemu Ochrony Instytucjonalnej – IPS, w którym banki poprzez wspólne limitowanie ryzyka zwiększą swoje bezpieczeństwo. Stanowisko to podziela zespół ds. zmian legislacyjnych powołany przez zrzeszenia Banku BPS i SGB-Banku.

Normy płynności

Według UKNF w przypadku stosowania wskaźnika LCR indywidualnie do poszczególnych banków – 419 BS-ów, tj. 73 proc. ogółu nie spełniłoby tej normy. Musiałoby zamienić środki ulokowane w banku zrzeszającym na aktywa płynne, co pociągałoby za sobą brak możliwości spełnienia norm płynności przez banki zrzeszające. Kwota niedoboru aktywów płynnych przekroczyłaby 11 mld zł. Likwidacja zrzeszeń uniemożliwiłaby też funkcjonowanie BS-ów, które nie osiągnęły adekwatnych norm kapitałowych i płynności (5 mln euro i indywidualne wskaźniki LCR).

W toku rozmów zespołu legislacyjnego z przedstawicielami UKNF uzgodniono:

  • zwolnienie banków spółdzielczych – członków Systemu Ochrony Instytucjonalnej z obowiązku stosowania wskaźnika LCR, z jednoczesnym wskazaniem przez nadzór jednego członka systemu (banku zrzeszającego), który będzie zobowiązany do spełnienia wymogu pokrycia płynności;
  • zapewnienia bankom spół...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: