System ochrony po roku

Polecamy

dr Sławomir Czopur – Prezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS – o stanie zaawansowania prac nad stworzeniem całościowego systemu pomocowego w grupie

dr Sławomir Czopur: System Ochrony w zrzeszeniu BPS działa już ponad rok więc możemy powiedzieć, że nabrał pewnej dojrzałości organizacyjnej. Ostatni raz, gdy miałem okazję się wypowiadać, było to na Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej, czyli we wrześniu zeszłego roku, mówiłem o tym, że w Systemie Ochrony mamy około 260 banków. Na chwilę obecną jest to już 286 banków spółdzielczych. System Ochrony zatem rośnie w siłę.

Pierwszy rok to był czas dojrzewania organizacyjnego, zbudowania struktur wewnętrznych ale też zbudowania relacji wewnętrznej po to, aby System Ochrony mógł działać w sposób właściwy i dojrzały. I można powiedzieć, że ten rok został właściwie wykorzystany. W tej chwili system ochrony ma zbudowane właściwe fundusze pomocowe, mechanizmy pomocowe są sprawne w działaniu, w związku z tym możemy powiedzieć, że porozumienie, które zostało zawarte między bankami spółdzielczymi – bo System Ochrony jest takim porozumieniem, w którym banki na zasadzie samopomocowości, samoregulacji podnoszą bezpieczeństwo swojego działania – działa już w sposób właściwy, pełny i zapewnia bezpieczeństwo.

Oczywiście widzimy pewne zagrożenia, które płyną głównie z otoczenia zewnętrznego. Konferencja, w której mam okazję uczestniczyć dotyczy bezpieczeństwa sektora bankowego, regulacji. Największe zagrożenie jakie w tej chwili widzimy płynie ze strony regulacyjnej. Zauważamy przerost regulacyjny, który najbardziej dotyka małe instytucje finansowe, jakimi są banki spółdzielcze. Trzeba też powiedzieć, że banki sobie dość dobrze radzą z zalewem regulacyjnym, ale regulacje nie mogą być same w sobie celem, dla którego mają działać banki.

Banki mają działać biznesowo, mają budować swoje kapitały, mają wspierać rozwój lokalnych rynków i myślę, że zrzeszenie w Systemie Ochrony to efektywniejsze wykorzystanie tego potencjału, który banki spółdzielcze mają.

Banki spółdzielcze są bardzo bezpiecznymi instytucjami, działają w lokalnych środowiskach i na ich rzecz. W tym roku widzimy kilka wyzwań, które stoją przed nami, m.in. wyzwania makroekonomiczne, wzrasta inflacja, mamy zapowiedź, że stopy procentowe mogą w dłuższym okresie pozostać na niezmienionym poziomie.

Wzrost inflacji spowoduje, że oszczędności obywateli, o które zabiegają też banki spółdzielcze, koszt ich pozyskania może rosnąć. Pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie będzie powodowało, że inwestowanie tych środków, czy udzielanie kredytów z tych środków może przynosić przychody takie, jak w latach ubiegłych, a celem wzrostu bezpieczeństwa jest też wzrost kapitałów.

Budowanie kapitałów jest coraz trudniejsze choć trzeba przyznać, że sektor bankowości spółdzielczej jest dobrze skapitalizowany, współczynniki wypłacalności są na poziomie znacznie wyższym od tych, których wymaga regulator. W związku z tym istnieje wystarczający bufor zabezpieczenia wypłacalności aby w dłuższym okresie poradzić sobie z przejściowymi zawirowaniami na rynku stóp procentowych.

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: