System Wymiany Ostrzeżeń o Zagrożeniach: O Bankowym Rejestrze i nie tylko…

NBS 2013/04

Podczas marcowego 13 już Forum Bankowego życiem tętniły także kuluary. Wykorzystując obecność licznej grupy liderów środowiska banków spółdzielczych, z inspiracji Dariusza Kozłowskiego - wiceprezesa zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji zaprosiliśmy prezesów obu zrzeszeń oraz prezesów zarządów banków spółdzielczych z terenu kraju do wspólnej debaty nad wyzwaniami aktualnego czasu i poszukiwaniem synergii w efektywnym wykorzystaniu zasobów informacyjnych, jakie zawierają Bankowy Rejestr i SWOZ.

Maciej Małek

Oba systemy stanowią unikalny, łatwo dostępny, funkcjonalny i efektywny suport do procesów biznesowych w sektorze i pozwalają już na etapie aplikacji kredytowej ocenić rozmiary i zakres wynikających stąd ryzyk. W kontekście wyzwań, jakie dla sektora niesie nowy ład regulacyjny, a w szczególności dyrektywa CRD IV i rozporządzenie CRR zagadnienie efektywnego wykorzystania istniejących zasobów nabiera szczególnej wagi i znaczenia. Prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju dr Ryszard Leszczyński wskazał, że wielość rozwiązań, jakie funkcjonują na rynku, w tej mierze oferowane przez Biuro Informacji Kredytowej, nie sprzyja wdrażaniu funkcjonalnych rozwiązań na poziomie wsparcia informatycznego.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: