System Wymiany Ostrzeżeń o Zagrożeniach: O zarządzaniu ryzykiem i poprawie jakości portfela kredytowego

NBS 2013/10

W ramach popołudniowej sesji pierwszego dnia Forum Liderów Banków Spółdzielczych dedykowanej zarządzaniu ryzykiem w banku spółdzielczym odbył się moderowany przez niżej podpisanego panel dyskusyjny na temat Optymalizacji ryzyka kredytowego i poprawy wolumenu portfela kredytowego.

W ramach popołudniowej sesji pierwszego dnia Forum Liderów Banków Spółdzielczych dedykowanej zarządzaniu ryzykiem w banku spółdzielczym odbył się moderowany przez niżej podpisanego panel dyskusyjny na temat Optymalizacji ryzyka kredytowego i poprawy wolumenu portfela kredytowego.

Maciej Małek

W ramach popołudniowej sesji pierwszego dnia Forum Liderów Banków Spółdzielczych dedykowanej zarządzaniu ryzykiem w banku spółdzielczym odbył się moderowany przez niżej podpisanego panel dyskusyjny na temat Optymalizacji ryzyka kredytowego i poprawy wolumenu portfela kredytowego.

W dyskusji z udziałem przedstawicieli banków spółdzielczych liczniej reprezentowane było zrzeszenie BPS w osobach pani Izabeli Ochojskiej – wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju, Janusza Matusza – wiceprezesa zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, których z poziomu zrzeszenia wspierał Robert Rodek – dyrektor odpowiedzialny za zarządzanie obszarem ryzyka. Nie przypadkiem w gronie panelistów znalazł się pan Zbigniew Bodzioch, prezes zarządu (współpracującego z BPS-em) Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

SGB reprezentowali pani Eugenia Pokorska-Sawczuk, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie, a także Wiesław Czaja, dyrektor odpowiedzialny w Banku SGB S.A. za ryzyko. Pani prezes Pokorska-Sawczuk wskazała, że dzięki działaniom usprawniającym informatyczne wsparcie biznesu w drodze outsourcingu udało się poczynić znaczące oszczędności. Umożliwiło to optymalizację nakładów w obszarze zarządzania ryzykiem. Wysokiej jakości, standaryzowane dane, w tej liczbie z Bankowego Rejestru, pozwalają na skuteczne zarządzanie ryzykiem w banku.

Dyrektor Czaja opisał działania, jakie z inspiracji zarządu podjęto w obszarze optymalizacji struktur i redukcji kosztów. To pierwszy etap wdrożeń zmierzających do wypełnienia wymogów w zakresie zarządzania pł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: