Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych w drugim kwartale 2013 roku

Komentarze ekspertów

Drugi kwartał 2013 roku przyniósł długo oczekiwaną, choć ograniczoną w skali poprawę na rynku kredytów hipotecznych. Wartość nowo udzielonych kredytów wzrosła o 14% w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniosła 9,160 mld zł. O blisko 6% wzrosła również liczba nowych kredytów, która w II kwartale bieżącego roku przekroczyła poziom 44 tys. sztuk.

Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że o ile w pierwszym kwartale wynik sektora był dodatkowo stymulowany wypłatami kredytów udzielonych w Programie „Rodzina na Swoim” (ok. 2 mld zł.), o tyle dla wyniku osiągniętego w drugim kwartale Program ten miał już jedynie marginalne znaczenie. W obecnej chwili trudno jest jeszcze określić, czy następne miesiące przyniosą dalsze ożywienie w sektorze kredytów mieszkaniowych, czy wzrosty te wynikają, podobnie jak w poprzednich latach, ze zjawiska sezonowości na rynku kredytów hipotecznych (w 2011 roku liczba wzrosła o 8%, wartość o 9,33%, w 2010 roku odpowiednio: 32,40% i 37,8%, w roku 2012 sezonowość została zaburzona ze względu na szok regulacyjny związany z wprowadzeniem Rekomendacji SII i tzw. Ustawy deweloperskiej – odpowiednio wzrost liczby udzielonych kredytów o 1,84% i spadek ich wartości o 1,53%).

Źródłem ożywienia na rynku kredytu hipotecznego w II kwartale b.r. były, poza czynnikami sezonowymi, spadające oprocentowanie kredytów (najważniejsza stopa procentowa wpływająca na oprocentowanie kredytów hipotecznych – WIBOR 3M spadała po kolejnych  obniżkach stóp procentowych NBP), utrzymujące się na relatywnie niskim poziomie ceny mieszkań, a także umiarkowany poziom marż kredytowych. Według badań Centrum AMRON w II kwartale 2013 roku średnia marża kredytowa dla kredytu hipotecznego w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na 25 lat, wyniosła 1,34%, a średnie oprocentowanie dla tego modelowego kredytu wyniosło 4,17%.

Jeżeli czynniki te pozostaną w najbliższych miesiącach niezmienne, w przyszłość będziemy mogli patrzeć z umiarkowanym optymizmem, zwłaszcza przy poprawiającej się koniunkturze gospodarczej, na co wskazują dane GUS.

130902.amron.01.550x130902.amron.02.550x

Jerzy Ptaszyński
Dyrektor Działu Badań i Analiz Rynku Nieruchomości
Centrum AMRON

Udostępnij artykuł: