Sytuację na rynku długu zdominuje publikacja indeksu Ifo w Niemczech

Komentarze ekspertów

Przez większą część piątku mieliśmy do czynienia z kontynuacją, rozpoczętych po konferencji EBC spadków rentowności na bazowych rynkach długu. Dochodowości papierów DE10Y spadły o 9 pb. do nowych rekordowo niskich 0,36%, podczas gdy US10Y o 4 pb. Ruchy w krótszych końcach krzywej niemieckiej i amerykańskiej były nieco mniejsze. Redukcje rentowności  nastąpiły pomimo lepszych niż oczekiwano odczytów wskaźników PMI dla Eurostrefy. Na inwestorach nie zrobiło wrażenia nawet struktura danych PMI, która wskazywała, na poprawianie się wskaźników nowych zamówień i produkcji w dużej mierze za sprawą lepszych ocen popytu wewnętrznego.

Przez większą część piątku mieliśmy do czynienia z kontynuacją, rozpoczętych po konferencji EBC spadków rentowności na bazowych rynkach długu. Dochodowości papierów DE10Y spadły o 9 pb. do nowych rekordowo niskich 0,36%, podczas gdy US10Y o 4 pb. Ruchy w krótszych końcach krzywej niemieckiej i amerykańskiej były nieco mniejsze. Redukcje rentowności  nastąpiły pomimo lepszych niż oczekiwano odczytów wskaźników PMI dla Eurostrefy. Na inwestorach nie zrobiło wrażenia nawet struktura danych PMI, która wskazywała, na poprawianie się wskaźników nowych zamówień i produkcji w dużej mierze za sprawą lepszych ocen popytu wewnętrznego.

Krajowy papiery skarbowe podążały w piątek za rynkami bazowymi notując nowe rekordowo niskie poziomy. Krzywa rentowności przesunęła się w skali dnia w dół o 11 pb. w długim końcu i 3 pb. w krótkim. Ruch w przypadku stawek FRA był także spory i wyniósł średnio 5-7 pb. na całej długości krzywej, prowadząc do zdyskontowania przez stawki rynkowe stopy NBP na poziomie 1,20% na koniec października. W przypadku krzywej IRS pobity został nowy rekord różnicy między stopą 2Y i 10Y, która została sprowadzona do 31 pb.

W poniedziałek spodziewamy się korekty spadków dochodowości i stawek FRA z końca tygodnia. Sprzyjać zmianie wycen powinna publikacja danych Ifo z Niemiec, które naszym zdaniem pokażą odczyt wyższy niż prognoza rynkowa (106,3 pkt.). Najsilniej zmiany te powinny być odczuwalne na krótkim końcu krzywej dochodowości. Długi koniec krzywej dochodowości oraz stawek IRS pozostanie naszym zdaniem nisko. Sprzyjać temu będzie pozytywne oddziaływanie na wyceny długu oczekiwań na uruchomienie zapowiedzianego na marzec programu skupu aktywów przez EBC.

W perspektywie kolejnych dni  tygodnia czeka nas publikacja danych o sprzedaży detalicznej za grudzień i wzroście PKB w 2014 roku w kraju. W obu przypadkach oczekujemy odczytu powyżej konsensusu prognoz (sprzedaż detaliczna 2,2% r/r, PKB 3,3% r/r). Powinno to budować umiarkowaną presję na dalsze wzrosty stawek w krótkim końcu krzywej oraz stawek FRA. Większego znaczenia dla wyceny krajowego długu nie powinno mieć spodziewane w środę posiedzenie Fed.

Wierzymy, że w perspektywie końca lutego można oczekiwać "racjonalizacji" rynkowej wyceny stóp NBP. Będzie to oznaczać dyskontowanie przez kontrakty FRA jednej 25-punktowej obniżki stóp procentowych w horyzoncie końca i połowy roku, w miejsce obecnie wkalkulowywanej łącznej obniżki o 75 pb.

Wygrana wyborów w Grecji przez partię Syriza nie powinna wpłynąć na wycenę papierów skarbowych.

150126.pko.proc.01.350x150126.pko.proc.02.350x150126.pko.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł:

Sytuację na rynku długu zdominuje publikacja indeksu Ifo w Niemczech

Finanse i gospodarka

Interactive Intelligence Group Inc. (Nasdaq: ININ), globalny dostawca oprogramowania i usług zwiększających jakość obsługi klienta, przewiduje, że wiodącym trendem przyszłego roku w zakresie systemów komunikacyjnych dla biznesu będzie dynamiczny rozwój liczby projektów chmurowych. Według raportu firmy analitycznej Frost & Sullivan " Analysis of the EMEA Hosted Contact Centre Services Market" w latach 2013 - 2019 średnie tempo rozwoju rynku hostowanych i chmurowych rozwiązań contact center w regionie EMEA osiągnie 16,9 proc., natomiast w krajach Europy Wschodniej możemy spodziewać się wzrostu na poziomie 22,5 proc.

Interactive Intelligence Group Inc. (Nasdaq: ININ), globalny dostawca oprogramowania i usług zwiększających jakość obsługi klienta, przewiduje, że wiodącym trendem przyszłego roku w zakresie systemów komunikacyjnych dla biznesu będzie dynamiczny rozwój liczby projektów chmurowych. Według raportu firmy analitycznej Frost & Sullivan " Analysis of the EMEA Hosted Contact Centre Services Market" w latach 2013 - 2019 średnie tempo rozwoju rynku hostowanych i chmurowych rozwiązań contact center w regionie EMEA osiągnie 16,9 proc., natomiast w krajach Europy Wschodniej możemy spodziewać się wzrostu na poziomie 22,5 proc.

Frost & Sullivan szacuje, że w 2013 roku rynek hostowanych rozwiązań contact center w regionie EMEA osiągnął wartość 983,5 milionów dolarów. EMEA jest drugim co do wielkości rynkiem dla rozwiązań tego typu na świecie, generując 28,8 proc. dochodów globalnych i ustępując tylko Ameryce Północnej (57,4 proc. dochodów). Anglia, Niemcy, Francja i kraje skandynawskie posiadają największe udziały w rynku, natomiast najszybszy wzrost dochodów przewidywany jest w krajach o niższym stopniu penetracji - w Afryce i na Bliskim Wschodzie, w Europie Wschodniej i Rosji.

"Niższe koszty, istotne szczególnie w świetle niepewnej sytuacji ekonomicznej na rynkach naszego kontynentu, większa elastyczność biznesowa i możliwość dostosowywania zasobów do bieżących potrzeb, krótszy czas wdrożenia i szybki dostęp do aktualizacji to tylko niektóre z korzyści chmury, stojących u podstaw szybkiego wzrostu tego rynku" - powiedział Marcin Grygielski, dyrektor regionalny na rynek Europy Środkowej i Wschodniej, Interactive Intelligence. - "Chmura nie jest przelotną modą - to trend, który zrewolucjonizuje świat rozwiązań technologicznych dla biznesu."

Analitycy Frost & Sullivan porównują EMEA do sytuacji sprzed 3-4 lat w Ameryce Północnej. Charakterystyczną cechą rynku jest silne rozdrobnienie - wiele nowych, lokalnych firm próbuje swoich sił w obszarze hostowanych contact center i szybko kończy działalność z braku odpowiednich środków finansowych.

Konsumenci coraz częściej wykorzystują nowe kanały komunikacji nie tylko w kontaktach prywatnych, ale również podczas interakcji z działami obsługi klienta. W rezultacie w całej Europie rośnie popyt na rozwiązania multimedialne, umożliwiające zarządzanie wszystkimi kanałami kontaktu z klientem w jednym interfejsie. Frost & Sullivan przewiduje, że w ciągu najbliższych 12 - 24 miesięcy zwiększy się wykorzystanie wszystkich kanałów komunikacji w obsłudze klienta, jednak największy wzrost zaobserwujemy w przypadku mediów społecznościowych.

Źródło: Interactive Intelligence

Udostępnij artykuł: