Szansa na 16 proc. zysku przy pełnej gwarancji kapitału dzięki Lokacie 4×4 z gwarancją

Bankowość

Dla tych, którzy szukają zysku znacznie lepszego niż ten, możliwy do osiągnięcia na tradycyjnej lokacie, Bank BGŻOptima przygotował nową propozycję. Lokata 4x4 z gwarancją to szansa osiągnięcia nawet do 16 proc., przy pełnej ochronie zainwestowanego kapitału.

Dla tych, którzy szukają zysku znacznie lepszego niż ten, możliwy do osiągnięcia na tradycyjnej lokacie, Bank BGŻOptima przygotował nową propozycję. Lokata 4x4 z gwarancją to szansa osiągnięcia nawet do 16 proc., przy pełnej ochronie zainwestowanego kapitału.

Wysokość stopy zwrotu uzależniona będzie od wartości akcji 4 spółek z WIG30 - PKO Banku Polskiego, Pekao SA, PKN Orlen oraz BZ WBK. Zainwestowane środki można wycofać w dowolnym momencie dwuletniej inwestycji bez żadnych opłat i kosztów.

- W ciągu ostatnich kilku miesięcy obserwujemy stopniowy powrót koniunktury. Najnowsze prognozy makroekonomiczne wskazują na to, że polski PKB ma szanse rosnąć w tempie nawet 3,5 proc. rocznie - mówi Marta Domańska-Trzaskoma, ekspert BGŻOptima. - Oznacza to, że potencjalnie wzrośnie również wartość funkcjonujących w naszym kraju firm, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dlatego zdecydowaliśmy się oprzeć naszą lokatę inwestycyjną o akcje czterech spółek z indeksu WIG30.

Lokata 4x4 z gwarancją umożliwia wypracowanie aż do 16 proc. zysku w dwuletnim okresie jej trwania. Wysokość oprocentowania będzie uzależniona od wyceny akcji spółek w 4 Datach Obserwacji. Każdorazowo gdy w danej Dacie Obserwacji wartość akcji będzie równa lub wyższa wartości początkowej wówczas naliczony zostanie 4 proc. kupon. Ostateczny zysk na koniec okresu Lokaty będzie równy sumie 4 kuponów z czterech wyznaczonych Dni Obserwacji. Klienci będą mogli więc zyskać 4, 8, 12 lub nawet 16 proc. Warto podkreślić, że raz naliczony kupon nie przepada i zostanie wypłacony w dniu zakończenia lokaty.

Co ważne i unikalne na rynku, Lokata 4x4 z gwarancją umożliwia wycofanie pieniędzy w dowolnym momencie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. W sytuacji zerwania lokaty inwestycyjnej przed upływem terminu jej zapadalności, klient otrzyma pełny zwrot wpłaconej kwoty.

Do produktu mogą przystąpić wszyscy, którzy posiadają Konto Indywidualne BGŻOptima. Minimalna kwota inwestycji to 4 000 złotych. Zapisy można składać od 15 stycznia, przez stronę www.bgzoptima.pl. Pierwszym dniem trwania Lokaty będzie 12 lutego 2014 r. Środki wpłacone w okresie subskrypcji będą do momentu rozpoczęcia Okresu Lokacyjnego oprocentowane na 3 proc. w skali roku. W przypadku zerwania lokaty w Okresie Lokacyjnym, czyli przed 12 lutym 2016 r., premia odsetkowa nie przysługuje, a klient otrzymuje zwrot 100 proc. zainwestowanego kapitału.

Dzień Obserwacji początkowej kursów spółek to 17 lutego 2014. Dni Obserwacji to: 8 sierpnia 2014, 10 lutego 2015, 10 sierpnia 2015, 10 lutego 2016.

Źródło: BGŻOptima

Udostępnij artykuł: