Szanse i Wyzwania Polskiego Biznesu 2015

Tylko u nas

Władza, służba - a może partnerstwo? O tym, jak kształtować relacje pomiędzy samorządem terytorialnym a przedsiębiorcami, jak przekonać urzędników i biznes do partnerstwa publiczno-prywatnego i co może zaoferować lokalnym firmom sektor finansowy rozmawiano podczas konferencji zatytułowanej "Szanse i Wyzwania Polskiego Biznesu 2015", zorganizowanej z inicjatywy Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Forum Gospodarczego Pruszkowa.

Władza, służba - a może partnerstwo? O tym, jak kształtować relacje pomiędzy samorządem terytorialnym a przedsiębiorcami, jak przekonać urzędników i biznes do partnerstwa publiczno-prywatnego i co może zaoferować lokalnym firmom sektor finansowy rozmawiano podczas konferencji zatytułowanej "Szanse i Wyzwania Polskiego Biznesu 2015", zorganizowanej z inicjatywy Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Forum Gospodarczego Pruszkowa.

Patronami honorowymi wydarzenia zostali: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie oraz Miasto Pruszków, a patronatu medialnego udzieliły redakcje "Miesięcznika Finansowego BANK", "Nowoczesnego Banku Spółdzielczego" oraz portalu alebank.pl.

- Jeżeli gospodarka i przedsiębiorcy mają się dobrze, to również banki mają się dobrze. Te dwa systemy się wzajemnie uzupełniają - tę oczywistą zasadę przypomniał w wystąpieniu inauguracyjnym wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Andrzej Wolski. Jednym ze wspólnych sukcesów polskich przedsiębiorców i sektora bankowego było łagodne przejście przez kryzys lat 2007-2011. - Dzięki temu gospodarka mogła bez większych problemów przejść przez największy kryzys od kilkudziesięciu lat - podkreślił Andrzej Wolski. Sukces ten jest jednocześnie wyzwaniem. - Wiele instrumentów można jeszcze wykorzystać, zwiększyć naszą siłę i przebojowość - ocenił wiceprezes CPBiI.

151021.konferencja.02.600x400

- Chcemy zmienić w sposób zdecydowany mentalność urzędniczą, z roli zarządczej na służebną - zapewnił przybyłych na spotkanie gości, pośród których znaczną część stanowili właśnie przedsiębiorcy, starosta powiatu pruszkowskiego Zdzisław Sipiera. Przypomniał również, że nie należy obawiać się partnerstwa publiczno-prywatnego. - Przy transparentnym podejściu to jest kapitalna rzecz, można osiągnąć efekt szybciej aniżeli działając na własną rękę - zaznaczył Zdzisław Sipiera.

Andrzej Królikowski, zastępca prezydenta Pruszkowa, przypomniał że zmiany ugrupowań politycznych piastujących władzę w społecznościach lokalnych nie mogą powodować poczucia zagrożenia wśród przedsiębiorców. - Stabilność systemu i pozycja przedsiębiorców jest barierą dla majsterkowania - powiedział.I jako przykład podał tradycje współpracy pomiędzy samorządem a biznesem w Pruszkowie. - Kolejna transformacja po 1989 r. udała się w Pruszkowie wyłącznie dzięki przedsiębiorcom - przypomniał Andrzej Królikowski. Zdaniem wiceprezydenta miasta, rolą samorządu nie jest ani władza, ani służba - tylko partnerstwo.

151021.konferencja.01.600x400

Prezes Fundacji Centrum PPP dr Irena Herbst omówiła polskie doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Efektywność tej formy kooperacji faktycznie nie rzuca na kolana: na 26 czerwca br. na 286 ogłoszonych projektów podpisano tylko 95 umów. Dlaczego tak się dzieje? Prelegentka wskazała na trzy zasadnicze powody: brak rzetelnego przygotowania projektów, nadmierne oczekiwania od partnera prywatnego, w tym obciążanie przedsiębiorcy zbyt dużym ryzykiem bez należytej kompensaty oraz - co najistotniejsze - zbyt rzadkie korzystanie z usług profesjonalnych doradców.

151021.konferencja.06.600x400

Po przerwie swe prezentacje przedstawili partnerzy wydarzenia. Rafał Nowak, dyrektor ds. sprzedaży w firmie YBT S.A omówił systemy, pozwalające przedsiębiorcy na skuteczne zarządzanie należnościami - od monitoringu płatności poprzez pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami aż po wszechstronną obsługę prawną. O roli banków spółdzielczych jako naturalnego partnera i źródła finansowania dla lokalnych biznesów mówiła Anna Nowakowska, wiceprezes Banku Spółdzielczego w Raszynie. To pierwszy polski bank spółdzielczy, który wprowadził na rynek rachunki walutowe - a i dziś w jego ofercie nietrudno znaleźć najnowocześniejsze produkty bankowe, w niczym nie odbiegające od propozycji największych placówek komercyjnych. - Słowo "partnerstwo" jest dla nas ważne nie tylko w biznesie - przypomniała. I zaprezentował pełną ofertę placówki, która w tym roku skończyła równo 65 lat. Bank może być partnerem nie tylko w dziedzinie finansowania - na uwagę zasługuje aktywność placówki w zakresie bancassurance. Na zakończenie pierwszej części wydarzenia Anna Żelazna z Union Investment pokazała, jak atrakcyjną formą lokowania nadwyżki kapitału mogą być fundusze inwestycyjne. Ich zaletą, w porównaniu z lokatą bankową, jest większa swoboda dysponowania środkami, a także możliwe większe zyski. Ale bez przesady - im większy zakładany zwrot z inwestycji, tym większe ryzyko. Dlatego, jak przypomniała prelegentka, najważniejsza zasada brzmi: "Nie kupuj tego, czego nie rozumiesz".

151021.konferencja.04.600x400

Drugą część konferencji rozpoczęło wystąpienie Magdaleny Piętochy z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Jak nietrudno się domyślić, temat zatorów płatniczych dotyczy większości polskiego sektora MŚP. Aż 81 proc. firm z tego sektora spotkało się teraz, lub spotka się w przyszłości, z zatorami płatniczymi. 41 proc. ma z tej przyczyny problem z zachowaniem płynności, a 35 proc. firm wprost deklaruje, że nie reguluje zobowiązań w terminie. Na szczęście, sytuacja się poprawia. - Jeszcze niedawno ponad 60 proc. polskich firm deklarowało problemy z wypłacalnością - przypomniała prelegentka. Michał Komorek, prezes Forum Gospodarczego miasta Pruszkowa, omawiał zasady wykorzystania funduszy wspólnotowych w nowej perspektywie. - Co się zmieniło? W województwie mazowieckim znikają projekty stricte inwestycyjne - podkreślił. W obecnej perspektywie nacisk położono na projekty badawcze, promujące współpracę z uczelniami oraz instytutami naukowymi. Do jednego z takich właśnie projektów nabór zacznie się już w listopadzie.

Konferencję zakończyło wystąpienie wiceprezesa CPBiI Andrzeja Wolskiego, poświęcone perspektywom, jakie dla polskich firm może wyznaczać handel zagraniczny. W ubiegłym roku polski eksport był wart 165 mld euro - co dało naszemu krajowi 27. pozycję na świecie. Dla porównania wartość importu to około 168 mld euro. - Jeśli ten trend się nie odwróci, to będziemy chyba pierwszy raz od czasów Mieszka I obserwować nadwyżkę eksportu nad importem - stwierdził Andrzej Wolski. Powodem do chluby jest również kierunek polskiej wymiany handlowej: aż 75 proc. polskiego eksportu trafia do Unii Europejskiej - czyli na najbardziej wymagający rynek świata. Ale eksportować warto nie tylko z uwagi na dywersyfikację rynków. - Firmy eksportujące zachowują się o wiele bardziej konkurencyjnie na rynku polskim, zatrudniają więcej osób, mają wyższy wzrost - podkreślił wiceprezes CPBiI.

151021.konferencja.03.600x400

Ożywioną dyskusję moderował Maciej W. Iwankiewicz. Wśród zadających pytania znaleźli się m.in. Jan Karwatowski - członek Komisji Etyki Bankowej przy ZBP i były prezes Banku Spółdzielczego w Raszynie, a także były poseł i były minister rolnictwa Gabriel Janowski.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: